11 aktualna temperatura 7 °C
ciśnienie 1018 hPa pm2.5 7 μg/m3
Wspaniałe powietrze! wilgotność 45% pm10 8 μg/m3
środa, 19 października 2016 r. Michał

Tramwaje Warszawskie oficjalnie o projekcie na Gocław

Jest odpowiedź Spółki Tramwaje Warszawskie na obszerny komunikat Inicjatywy obywatelskiej „Tramwaj przez Wisłę – nie przez działki”, który publikowaliśmy w ostatnich dniach.Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią Tramwajów Warszawskich, która pojawiła się na naszym portalu w komentarzu pod artykułem:

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za zainteresowanie tematyką rozwoju tras tramwajowych. I już spieszymy z udzieleniem odpowiedzi na pytania, które zadaje Inicjatywa obywatelska „Tramwaj przez Wisłę - nie przez działki”.

Ad 1. Jak już Państwa informowaliśmy podczas spotkania z Radą Osiedla Saska Kępa, jaki i podczas indywidualnego spotkania z Państwem w dn. 10.08.2016 r. zasadność realizacji trasy tramwajowej al. Waszyngtona - Gocław została potwierdzona przez wykonane wcześniej analizy funkcjonalno-ruchowe i studia przedprojektowe. Również dostępne na stronie www.tramwajnagoclaw.pl analizy potwierdzają wyniki wcześniejszych opracowań. Pragniemy podkreślić, że opracowania te były wykonywane zgodnie z wytycznymi określonymi w tzw. Niebieskiej Księdze JASPERS - dokument jest wytyczną do przeprowadzania analiz dla zamierzeń inwestycyjnych, które mają być dofinansowane ze środków UE. Wybrane rozwiązanie, po przeprowadzeniu analiz wielokryterialnych, obejmując aspekty techniczne, przewozowe, ruchowe, ekonomiczne i środowiskowe uzyskało najwyższe noty.

Analizowaliśmy również rozwiązania zgłaszane przez Państwa m.in. trasa w ciągu Wału Miedzeszyńskiego czy tez w ciągu ul. Kinowej. Rozwiązania te okazały się mniej efektywne względem porównywanych wariantów. Informację na ten temat, wraz z prognozami ruchu i omówieniem np. kolizji z obszarem Natura 2000 przedstawiliśmy Państwu podczas spotkania w dn. 10.08.2016 r.

Pragniemy również zauważyć, że przygotowanie inwestycji infrastrukturalnych jest procesem niezwykle interesującym mieszkańców, których opinie są zróżnicowane. Podczas przeprowadzanej diagnozy społecznej (w ramach, której się przecież spotkaliśmy) otrzymaliśmy również głosy poparcia tejże inwestycji. Mamy nadzieję, że Państwa zaangażowanie przyczyni się istotnie do realizacji tej inwestycji i wypracowania podczas konsultacji społecznych najlepszych rozwiązań uwzględniających potrzeby całej wspólnoty mieszkańców Warszawy.

Ad 2. Mając na uwadze istotne znaczenie terenów rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) dla mieszkańców Warszawy, jak również systemu ekologicznego miasta, Urząd m.st. Warszawy podjął prace nad przygotowaniem i uchwaleniem dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących tereny ogrodów położonych w kwartale Os. Międzynarodowa – al. Waszyngtona – ul. Kinowa – Trasa Łazienkowska. Plany te mają na celu ochronę i zachowanie obecnych funkcji terenów ROD, tak aby dalej mogły służyć one społeczności działkowców, jak i mieszkańców Warszawy.

W ramach budowy trasy tramwajowej Tramwaje Warszawskie planują wykonanie wzdłuż torowiska przestrzeni publicznej o funkcjach parkowych i spacerowych. Szczegóły zagospodarowania tego terenu i sposób prowadzenia gospodarki zielenią chcielibyśmy omówić z Państwem podczas konsultacji społecznych. Zależy nam na wspólnym zastanowieniu się nad rolą tej nowej przestrzeni publicznej.

Ad 3. W przypadku terenów o nieuregulowanym stanie prawnym (a takim terenem jest nieruchomość objęta roszczeniami), obecnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego przewidują złożenie potencjalnego odszkodowania do depozytu sądowego. Mamy również nadzieję, że Rada Miasta we współpracy z Radą Dzielnicy uchwali w najbliższy czasie plan miejscowy dla terenów ROD, co będzie oznaczać ochronę w/w obszaru przed roszczeniami.

Ad 4. Zgodnie obowiązującym prawem wysokość odszkodowań pod inwestycje celu publicznego ustala starosta lub wojewoda w odrębnym postępowaniu administracyjnym w oparciu o wycenę (operat) sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego. Pragniemy również zauważyć, że obszar, o którym Państwo wspominają przeznaczony jest od wielu lat pod inwestycje transportową, to jest al. Tysiąclecia na odc. Trasa Łazienkowska - Wał Miedzeszyński.

Ad 5. Złożona petycja poruszała bardzo istotne i skompilowane kwestie, o czym świadczą Państwa pytania. Mają na uwadze jej treść, ale również informacje zebrane podczas diagnozy społecznej (w tym podczas spotkania z Państwem w dn. 10.08.2016 r.) odpowiednio dobraliśmy tematykę i formę konsultacji.

Ad 6. Tramwaje Warszawskie przykładają szczególną wagę do poprawności merytorycznej realizowanych analiz i prac studialnych. Prace projektowo-koncepcyjne były realizowane przez naszych pracowników i współpracowników przez cały wrzesień i początek października. Zatem materiały opublikowaliśmy najszybciej jak to było możliwe. Bardzo zależało nam, aby przedstawiona dokumentacja była pełna i kompletna. Poza tym, m.in. Państwa inicjatywa już w sierpniu została zapoznana z wynikami prac cząstkowych i mieliśmy możliwość wspólnego pochylenia się nad tym materiałem.

Ad 7. Zapraszamy do wnikliwego zapoznania się z naszą stroną internetową www.tramwajnagoclaw.pl. W zakładce "O projekcie" umieszczona jest lista często zadawanych pytań (FAQ). W odpowiedzi na pytanie nr 9 umieszczone jest szczegółowe zestawienie. W przypadku wariantu 2, ok. 50% drzew wskazanych do wycięcia to drzewa owocowe, w słabszej kondycji i o niższej wartości przyrodniczej. W wariancie 2 tylko 8 drzew – lip, spośród wskazanych do wycinki oceniono jako cenne. Zapraszamy również do zapoznania się z inwentaryzacją zieleni dostępną w zakładce "Materiały".

Ad 8. W ramach konsultacji społecznych będą również omawiane możliwe zmiany układu tras linii komunikacyjnych na terenie Gocławia i Saskiej Kępy po oddaniu do użytkowania nowej trasy tramwajowej. Pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego przedstawią założenia kierunkowe w tym zakresie. Szczegółowe ustalenia w sprawie marszrutyzacji będą przedmiotem odrębnych konsultacji, już przed uruchomieniem nowego połączenia tramwajowego. Wynika to z faktu, że układ komunikacyjny kształtuje się w odniesieniu do całego obszaru Warszawy, przy uwzględnieniu innych istotnych inwestycji w zakresie transportu publicznego np. rozbudowy II linii metra.

Spółka Tramwaje Warszawskie

Tagi: Gocław, Inicjatywa Obywatelska, Tramwaj Na Gocław, Tramwaje Warszawskie

Wiesz lub widziałeś coś ciekawego? Napisz do nas!
Zobacz również
Trzecia linia metra w drodze!

Trzecia linia metra w drodze!

piątek, 19.03.2021

15 marca Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że Ratusz rozpoczyna już prace nad budową trzeciej linii metra. Kolejna nitka podziemnej kolejki połączy Pragę Południe ze Śródmieściem. Urząd Miasta ma zamrozić środki na tą inwestycję. [...]

Tramwaj na Gocław na torze przeszkód

Tramwaj na Gocław na torze przeszkód

poniedziałek, 7.12.2020

Projekt nowej linii tramwajowej miał zostać wykonany do końca października, ale tak się jednak nie stało. Wszystkiemu winna jest pandemia. Tramwaje Warszawskie deklarują, że złożą wniosek o pozwolenie na budowę najwcześniej w lutym 2021 roku. [...]

Kiedy pojedziemy tramwajem na Gocław?

Kiedy pojedziemy tramwajem na Gocław?

wtorek, 11.08.2020 14

Budowa linii tramwajowej na Gocław rozpocznie się z opóźnieniem, najwcześniej w przyszłym roku. Powodem są problemy finansowe. [...]

Droga wzdłuż linii tramwajowej na Gocław nie powstanie

Droga wzdłuż linii tramwajowej na Gocław nie powstanie

piątek, 26.06.2020 70

Stołeczny Ratusz zrezygnował z budowy Alei Tysiąclecia. Ta miała powstać wzdłuż planowanej linii tramwajowej na Gocław. Na decyzję Ratusza wpłynęła zmiana przepisów. [...]

Zobacz też