Stowarzyszenie ŁADna Kępa

Saska Kępa jest miejscem wyjątkowym. Powstała w okresie międzywojennym na fali entuzjazmu niepodległego państwa. Jej układ urbanistyczny nawiązuje do europejskich koncepcji „miasta-ogrodu”, a zabudowa odzwierciedla nowatorskie przemiany w architekturze lat 20. i 30. XX stulecia. Także część realizacji powojennych wpisała się twórczo w oryginalną, modernistyczną tkankę.

W ostatnich latach Saska Kępa szybko się zmienia. Cieszą nas udane modernizacje i renowacje, przywracające budynkom przedwojenny blask, wydobywające szlachetne proporcje i wysmakowany detal. Niestety, zdarza się, że tzw. deweloperka burzy relacje z historycznym otoczeniem, a także ingeruje w zieleń. Szpecą „napuchnięte” styropianem elewacje i „fantazyjne” ogrodzenia. Dzieje się tak również na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako strefa ochrony konserwatorskiej.

Stowarzyszenie ŁADna Kępa pragnie promować pozytywne zmiany oraz wskazywać dobre praktyki przyszłym inwestorom. W tym celu ustanowiliśmy Nagrodę im. Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy dla najlepszej architektury Saskiej Kępy. Będzie to honorowe wyróżnienie dla inwestora (prywatnego właściciela, wspólnoty, spółdzielni lub dewelopera) oraz promocja inwestycji (przebudowy, rozbudowy, remontu, nowego budynku) wykonanej z zachowaniem charakteru i specyfiki tego unikalnego osiedla Warszawy. Przewidujemy też wyróżnienie realizacji w dziedzinie małej architektury, estetyki i zieleni.

Celem Nagrody jest także uhonorowanie Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy, – czołowych architektów polskiej awangardy, którzy żyli i tworzyli na Saskiej Kępie.

Mamy nadzieję, że udział mieszkańców w typowaniu kandydatur do Nagrody zaowocuje pogłębieniem znajomości historii i architektury Saskiej Kępy.

Laureata Nagrody wybierze siedmioosobowa Kapituła, do której zaprosiliśmy wybitnych znawców architektury i miłośników Saskiej Kępy. Są to: prof. dr hab arch. Maria Brykowska, prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski, dr Hanna Faryna-Paszkiewicz, prof. nzw. dr hab. arch. Jerzy Bogusławski, mgr inż. arch. Ewa Lachert–Stryjkowska, dr arch. Krzysztof Koszewski oraz mgr inż. arch. Klaudiusz Przedmojski.

Nagrodę stanowi pamiątkowa tablica ufundowana przez Stołecznego Konserwatora Zabytków, która zostanie umieszczona na elewacji budynku, oraz dyplomy dla inwestora i projektanta inwestycji. Wyróżniające się realizacje w zakresie małej architektury i zieleni zostaną uhonorowane dyplomem.

Nagroda przyznawana będzie w ramach kolejnych edycji organizowanych co 2-4 lata.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur i zapoznania się z regulaminem Nagrody.

Inspiracją do Nagrody Stowarzyszenia ŁADna Kępa im. Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy była Nagroda im. Barbary i Stanisława Brukalskich Stowarzyszenia Żoliborzan.