Stowarzyszenie ŁADna Kępa

EDYCJA I 2016 / laureaci

Warszawa, 25 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ Z OBRAD KAPITUŁY PIERWSZEJ EDYCJI
NAGRODY IM. BOHDANA LACHERTA I JÓZEFA SZANAJCY

W dniu 25 kwietnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Pierwszej Edycji Nagrody im. Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy ustanowionej przez Stowarzyszenie ŁADna Kępa w 2016 roku, której zadaniem było wyróżnienie najlepszych inwestycji budowlanych wykonanych z poszanowaniem charakteru Saskiej Kępy, a także uhonorowanie Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy – czołowych architektów polskiej awangardy, którzy żyli i tworzyli na Saskiej Kępie.

Kapituła w składzie:
prof. nadzw. dr hab. arch. Jerzy Bogusławski
prof. dr hab. arch. Maria Brykowska
dr Hanna Faryna-Paszkiewicz
dr inż. arch. Krzysztof Koszewski
mgr. inż. arch. Ewa Lachert – Stryjkowska
prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski
mgr. inż. arch. Klaudiusz Przedmojski
Magdalena Piętka (sekretarz Nagrody)

Po zapoznaniu się z dwudziestoma czteroma kandydaturami z lat 2006-2015 zgłoszonymi w kategoriach: nowa inwestycja (3), renowacja istniejącego budynku (14), modernizacja istniejącego budynku (4), przestrzeń publiczna/zieleń (2) oraz modernizacja wnętrza (1) postanowiła:

 • nie przyznać Nagrody Głównej
 • przyznać 5 równorzędnych Nagród Honorowych
 • przyznać 4 wyróżnienia.

Nagrody honorowe w postaci tablic otrzymają:

 • Nagroda w kategorii Nowa Inwestycja: ul. Brukselska 23
  Budynek użyteczności publicznej, PROM Kultury Saska Kępa, położony w strefie ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”.
  Realizacja: 2011 r.
  Projektanci: Małgorzata Adamowicz-Nowacka i Marek Nowacki – Biuro 87A
  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Urząd Dzielnicy Praga Południe

  Za trafne wpisanie w kontekst miejsca nowej architektury oraz nawiązanie współczesną formą do modernizmu Saskiej Kępy. Budynek został nagrodzony także ze względu na funkcję integrującą mieszkańców dzielnicy. Jednocześnie podkreślono, iż rozwieszone na elewacji liczne plakaty oraz neon zakłócają atrakcyjną architekturę budynku.

 • Nagroda w kategorii Renowacja istniejącego budynku: ul. Berezyńska 31
  Dom wielorodzinny, ok. 1937, proj. NN., położony w strefie ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”.
  Realizacja: 2014 – 2015 r.
  Projekt: Maria Cieślewska i Paweł Ząbecki
  Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Berezyńska 31

  Za starannie wykonaną renowację budynku mieszkalnego, dbałość o zachowanie kolorystyki i charakteru elewacji oraz pieczołowite odnowienie zachowanych detali.

 • Nagroda w kategorii Renowacja istniejącego budynku: ul. Estońska 8
  Dom wielorodzinny, 1936, proj. Helena i Szymon Syrkusowie, gminna ewidencja zabytków, położony w strefie ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”.
  Realizacja: 2013 r.
  Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Estońska 8
  Za wzorowe wykonanie renowacji jednego z czołowych budynków awangardy modernistycznej, w szczególności przywrócenie blasku kamieniom i odnowienie elewacji zgodne z pierwowzorem.

 • Nagroda w kategorii Renowacja istniejącego budynku: ul. Saska 98
  Dom wielorodzinny, 1937, proj. NN., gminna ewidencja zabytków, położony w strefie ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”.
  Realizacja: 2011 - 2013 r.
  Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Saska 98
  Za wyjątkowo trafne wydobycie wartości modernistycznej architektury przez staranną renowację elewacji z charakterystycznie ukształtowanymi balkonami.

 • Nagroda w kategorii Przestrzeń Publiczna: „Wokół Plonu”, ul. Katowicka róg Zwycięzców
  Realizacja: 2011 - 2015 r.
  Projekt społeczny: Ewa Brykowska-Liniecka - inicjatywa i nadzór nad realizacją, Katarzyna Kocon, Anna i Tadeusz Rudzcy, Aleksandra Komornicka, Fundacja Działań Kulturalnych i Społecznych, Wspólnota Mieszkaniowa Zwycięzców 11, Fundacja Teresy Sahakian, Serwis Społeczności Saskiej Kępy „Saska Kępa z Pasją”, Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Wydział Ochrony Środowiska i Wydział Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

  Za społeczny wysiłek przywrócenia do życia powojennego projektu Biura Odbudowy Stolicy polegający na odtworzeniu małej architektury i stworzeniu estetycznej zielonej przestrzeni. Przykład uzasadnia wagę i rolę, jaką w przestrzeni publicznej Saskiej Kępy odgrywa mała architektura.

Wyróżnienia w postaci dyplomów otrzymają:

 • Wyróżnienie w kategorii Renowacja istniejącego budynku: ul. Berezyńska 10
  Dom wielorodzinny, ok. 1937, proj. Stanisław Barylski, rejestr zabytków, położony w strefie ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”.
  Realizacja: 2013 r.
  Projekt: Grzegorz Markuszewski
  Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Berezyńska 10

  Za staranne wykonanie renowacji budynku, która uwidoczniła bogactwo formy architektonicznej jednego z licznych wybitnych dzieł architekta Stanisława Barylskiego na Saskiej Kępie.

 • Wyróżnienie w kategorii Renowacja istniejącego budynku: ul. Obrońców 1
  Dom rodziny Łepkowskich, 1932, proj. Stanisław Kolendo, wpisany do rejestru zabytków, położony w strefie ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”.
  Realizacja: 2008 r.
  Projekt: mgr inż architekt Włodzimierz Motyliński
  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe

  Za staranne wykonanie renowacji, dzięki której budynek, należący do wybitnych dzieł architektury Saskiej Kępy, wyróżnia się majestatyczną formą w perspektywie ulicy Obrońców.

 • Wyróżnienie w kategorii Modernizacja istniejącego budynku: ul. Niekłańska 39A
  Dom jednorodzinny, koniec lat 40. XX w., proj. NN.,
  Realizacja: 2006 r.
  Projekt modernizacji: arch. Aleksandra Gosiewska.
  Inwestor: Anna i Marek Bimer

  Za udaną modernizację domu w zabudowie szeregowej oraz harmonijne skomponowanie przestrzeni ogrodu z elewacją.

 • Wyróżnienie w kategorii Modernizacja Wnętrza: ul. Jakubowska 16
  Dom rzeźbiarza Mieczysława Lubelskiego, 1928, proj. Czesław Przybylski, położony w strefie ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”. Rewitalizacja i przebudowa wnętrza dawnej pracowni Mieczysława Lubelskiego na restaurację Kuchnia Funkcjonalna.
  Realizacja: 2011-2014 r.
  Projekt modernizacji: Wojciech Popławski.
  Inwestor: Bartosz Polak i „Dom Funkcjonalny”

  Za udaną adaptację wnętrza dawnej pracowni rzeźbiarskiej do nowej funkcji wykonaną z poszanowaniem oryginalnej bryły, układu przestrzennego oraz detalu.