Stowarzyszenie ŁADna Kępa

EDYCJA I 2016 / galeria zdjęć

Obrady Kapituły 1. edycji Nagrody Stowarzyszenia ŁADna Kępa im. Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy, PROM Kultury Saska Kępa, 25.04.2016 r.

Przygotowania do Gali wręczenia Nagród, PROM Kultury Saska Kępa, 14.06.2016 r.

Gala – uroczystość wręczenia Nagrody Stowarzyszenia ŁADna Kępa im. B. Lacherta i J. Szanajcy. 1. edycja.

Honorowe Nagrody w formie tablic