Stowarzyszenie ŁADna Kępa

EDYCJA I 2016 / zgłoszenia

Kandydaci do Nagrody w kategorii: RENOWACJA istniejącego budynku

1. Berezyńska 10 – dom wielorodzinny, ok. 1937, proj. Stanisław Barylski, rejestr zabytków, strefa ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”.
Realizacja: 2013 r.

2. Berezyńska 31 – dom wielorodzinny, ok. 1937, proj. NN., strefa ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”.
Realizacja: 2014-2015 r.

3. Dąbrowiecka 34 – dom wielorodzinny, 1937, proj. Konstanty Jakimowicz, gminna ewidencja zabytków, strefa ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”.
Realizacja: 2015 r.

4. Estońska 8 – dom wielorodzinny, 1936, proj. Helena i Szymon Syrkusowie, gminna ewidencja zabytków, strefa ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”. W 2013 r. wniosek Ładnej Kępy i TOnZ OW do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie budynku do rejestru zabytków.
Realizacja: 2013 r.

5. Genewska 37 – dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej, 1939, proj. NN., gminna ewidencja zabytków, strefa ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”.
Realizacja: 2015 r.

6. Irlandzka 10 – dom wielorodzinny, 1930-32, proj. NN., gminna ewidencja zabytków, strefa ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”.
Realizacja: 2009-2010 r.

7. Katowicka 8 – dom Jana Teoplitza, 1935, proj. Henryk Oderfeld, rejestr zabytków, strefa ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”.
Realizacja: 2013 r.

8. Katowicka 8A – dom Jana Teoplitza, 1935, proj. Henryk Oderfeld, rejestr zabytków, oraz płaskorzeźba Jerzego Jarnuszkiewicza z 1946, strefa ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”.
Realizacja: 2013 r.

9. Łotewska 4 – Kamienica Jabłońskich, 1942, proj. Józef Ufnalewski, gminna ewidencja zabytków, strefa ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”.
Realizacja: 2015 r.

10. Obrońców 1 – dom rodziny Łepkowskich, 1932, proj. Stanisław Kolendo, rejestr zabytków, strefa ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”.
Realizacja: 2008 r.

11. Radziłowska 5 – dom wielorodzinny Wacława Lacherta, 1935-36, proj. Bohdan Lachert i Józef Szanajca, gminna ewidencja zabytków, strefa ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”.
Realizacja: 2009-2010 r.

12. Saska 98 – dom wielorodzinny, 1937, proj. NN., gminna ewidencja zabytków, strefa ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”. W 2013 r. wniosek Ładnej Kępy i TOnZ OW do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie budynku do rejestru zabytków.
Realizacja: 2012 lub 2013 r.

13. Walecznych 12 – dom wielorodzinny rodziny Krzymuskich, 1937 (przed 1935?), proj. Helena i Szymon Syrkusowie, gminna ewidencja zabytków, strefa ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”. W 2013 r. wniosek Ładnej Kępy i TOnZ OW do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie budynku do rejestru zabytków.
Realizacja: 2015 r.

14. Walecznych 29 – dom wielorodzinny, przed 1939, proj. NN., gminna ewidencja zabytków, strefa ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”.
Realizacja: 2015 r.

Kandydaci do Nagrody w kategorii: MODERNIZACJA istniejącego budynku

1. Berezyńska 14 – dom wielorodzinny, przed 1939, proj. NN., gminna ewidencja zabytków, strefa ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”.
Realizacja: 2012 r.

2. Niekłańska 39A – dom jednorodzinny, lata 40. XX w., proj. NN., modernizacja: arch. Aleksandra Gosiewska.
Realizacja: 2006 r.

3. Walecznych 43/43A – bliźniak, koniec lat 60. XX w., proj. NN., strefa ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”.
Realizacja: 2011 lub 2012 r.

4. Złoczowska 6, 7, 9, 11 i Brukselska 4, 4A – segmenty, lata 60. XX w., proj. NN, modernizacja: proj. Piotr i Wojciech Bartoszewscy.
Realizacja: 2002 -2014 r. (część jeszcze niezrealizowana)

Kandydaci do Nagrody w kategorii: NOWA INWESTYCJA

1. Brukselska 23 – budynek użyteczności publicznej, PROM Kultury Saska Kępa, proj. Małgorzata Adamowicz-Nowacka i Marek Nowacki – Biuro 87A, strefa ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”.
Realizacja: 2011 r.

2. Peszteńska 8 – apartamentowiec “Villa Saska Kępa”, proj. Paweł Żmudowski.
Realizacja: 2014 r.

3. Walecznych 62 – “Villa Daglezja”, proj. Architekci Sp. z o.o.: Włodzimierz Mucha, Andrzej Bulanda, Jacek Chyrosz, Dorota Sekulska, Daniel Szulowski.
Realizacja: 2006 r.

Kandydaci do Nagrody w kategorii: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA/ZIELEŃ

1. Dąbrowiecka 23A – ogród tarasowy, proj. Piotr Bartoszewski, strefa ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”.
Realizacja: 2011-2014 r.

2. Zwycięzców 11/ róg Katowickiej – rewitalizacja przestrzeni publicznej, strefa ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”. Konserwacja płaskorzeźby „Plon” (Jerzy Jarnuszkiewicz, 1946), odtworzenie dwóch betonowych ław (z 1946), aranżacja zieleni, projekt zbiorowy.
Realizacja: 2011-2015 r.

Kandydaci do Nagrody w kategorii: MODERNIZACJA WNĘTRZA

1. Jakubowska 16 – dom rzeźbiarza Mieczysława Lubelskiego, 1928, proj. Czesław Przybylski, strefa ochrony konserwatorskiej „Saska Kępa”. Modernizacja i adaptacja wnętrza, proj. Wojciech Popławski.
Realizacja: 2011-2014 r.