11 aktualna temperatura 7 °C
ciśnienie 1018 hPa pm2.5 7 μg/m3
Wspaniałe powietrze! wilgotność 45% pm10 8 μg/m3

Art&Science: The Future is Here | Panel discussion

25 kwietnia 2019 r. godz. 18:00 - 21:00

Galeria Le Guern ul. Katowicka 25

Galeria Le Guern zaprasza na:

Art&Science: Przyszłość nadeszła
Panel dyskusyjny towarzyszący wystawie Przemysława Jasielskiego 'Photo Robotoid'

25.04.2019, g. 18
Galeria Le Guern


Anthony Dunne i Fiona Raby w książce Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming, stworzyli pojęcie “design krytyczny”, który rozpatruje społeczne, kulturowe i etyczne konsekwencje bezmyślnej pogoni za postępem technologicznym. Sztuka Przemysława Jasielskiego przedstawia podobną misję, badając afektywne reakcje widzów na nieposłuszeństwo stworzonych przez siebie maszyn. Edwin Bendyk w tekście towarzyszącym wystawie Photo Robotoid w Galerii Le Guern zadaje pytania: „Jak wyjść z marazmu antropocenu? Jak uniknąć idiotyzmu wizji zbawienia przez cudowne technologie? I jak jednocześnie nie popaść w zniechęcenie i apatię wywołane bezradnością wobec nadchodzącej apokalipsy? To sytuacja, kiedy sięgnąć należy po broń ostateczną – wyobraźnię.” Przy okazji wystawy w Warszawie, zapraszamy na otwarty panel dyskusyjny, podczas którego postaramy się roztrząsnąć te kwestie, lecz również doprowadzić do scentralizowania przy tej okazji polskich ośrodków sztuki podejmujących temat technologii. Chcemy doprowadzić do rozpoczęcia dialogu na temat polskiej specyfiki działań artystycznych z pogranicza dziedzin. Mamy nadzieję, że otwarte spotkanie specjalistów i specjalistek z całej Polski oraz zgromadzonej publiczności, przyczyni się do zacieśnienia relacji i zainicjowania sieci współpracy.

/

Le Guern Gallery invites you to:

Art&Science: The Future is Here
Panel discussion accompanying the exhibition 'Photo Robotoid' by Przemysłąw Jasielski

April 25, 2019, 6 p.m.
Le Guern Gallery


Anthony Dunne and Fiona Raby in the book Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming, formed the concept of "critical design," which considers the social, cultural and ethical consequences of a mindless pursuit of technological progress. Przemysław Jasielski's art presents a similar mission, examining the audience's affective reactions to the disobedience of the machines he created. Edwin Bendyk in the essay accompanying the Photo Robotoid exhibition at the Le Guern Gallery asks questions: “How to shake off the malaise of the Anthropocene? How to shirk the idiocy of visions where the silver bullet of technology saves the day? More than that, how to evade the despair and apathy of those helpless in the face of a looming apocalypse? We need to wield the ultimate weapon: our imagination.” On the occasion of the exhibition in Warsaw, we invite you to an open discussion panel, during which we will try to discuss these issues, but also to centralize on this occasion Polish art centers concerned with the subject of technology. We want to lead to a dialogue about the Polish specificity of artistic activities from the borderline of fields. We hope that an open meeting of specialists and from all over Poland and the audience will help to strengthen relationships and initiate a cooperation network.

Powrót

Zobacz też