11 aktualna temperatura 7 °C
ciśnienie 1018 hPa pm2.5 7 μg/m3
Wspaniałe powietrze! wilgotność 45% pm10 8 μg/m3

Data Science Summit 2020

16 października 2020 r. godz. 09:00-18:00

Warsaw (Stadion Narodowy)

[ENGLISH VERSION BELOW]

Zapraszamy na kolejną edycję konferencji Data Science Summit ?

Spodziewajcie się jeszcze lepszego poziomu merytorycznego, wyższego komfortu uczestnictwa, nowych opcji networkingowych, atrakcji i imprez towarzyszących.

? TERMIN: 16/10/2020
? CALL FOR SPONSORS: Zapraszamy do współpracy wszelkie organizacje zainteresowane rekrutacją i marketingiem. Prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na www.DSSconf.pl
✋ CALL FOR VOLUNTEERS: Zostań wolontariuszem podczas DSS20. Formularz dla zainteresowanych na www.DSSconf.pl
? OBSERWUJ I DODAJ ZNAJOMYCH: Twórzmy razem tę społeczność. Będziemy wdzięczni, jeśli ZAPROSISZ SWOICH ZNAJOMYCH na to wydarzenie :)

Spodziewajcie się:
⚡ KOMFORT: Konferencja i Data Science Expo dostępne online z dowolnego miejsca. Możliwość obejrzenia nagrań prelekcji on-demand w wybranym przez siebie momencie i wcześniejsze przygotowanie się do sesji Q&A w dniu wydarzenia.
⚡ MERYTORYKA: jest dla nas najważniejsza i cały czas pracujemy nad jej jeszcze wyższą jakością. 10+ ścieżek równoległych, 100+ wystąpień od najlepszych polskich i zagranicznych prelegentów
⚡ DLA KOGO? Program wydarzenia zainteresuje z pewnością wszystkich związanych z obszarem sztucznej inteligencji, DWH / big data, przetwarzania, analizy i wizualizacji danych – od data scientist’ów, analityków, poprzez architektów, administratorów i programistów a skończywszy na kadrze kierowniczej
⚡ NETWORKING: roundtables, sesje ask the expert, preparty i afterparty, strefa VIP, liczne inne inicjatywy wspomagające dyskusje

---------------------------------------
Organizatorzy: Data Science Warsaw i Fundacja Academic Partners

================

We invite you to the next edition of the Data Science Summit conference ?

Expect an even better level of content, higher comfort of participation, new networking options, attractions and accompanying events.

? DATE: 16/10/2020
? CALL FOR SPONSORS: We invite all organizations interested in recruitment and marketing to cooperate. Please fill out the form at www.DSSconf.pl/en
✋ CALL FOR VOLUNTEERS: Become a volunteer during DSS20. If you are interested fill out the form at www.DSSconf.pl/en
? FOLLOW AND ADD FRIENDS: Let's create this community together. We would be grateful if YOU INVITE YOUR FRIENDS to this event :)

Expect:
⚡ COMFORT: Conference and Data Science Expo available online from anywhere. Possibility to view the recordings of the presentations on-demand at the chosen time before the conference.
⚡ CONTENT: is the most important for us and we are constantly working on its even higher quality. 10+ parallel paths, 100+ speeches from the best Polish and foreign speakers
⚡ FOR WHOM? The event program will certainly interest everyone associated with the area of artificial intelligence, DWH / big data, processing, analysis and data visualization – from data scientists, analysts, through architects, administrators and programmers to the management team
⚡ NETWORKING: roundtables, ask the expert sessions, preparty and afterparty, VIP zone, numerous other initiatives supporting discussions

---------------------------------------
Organizers: Data Science Warsaw and Academic Partners Foundation

Powrót

Zobacz też