11 aktualna temperatura 7 °C
ciśnienie 1018 hPa pm2.5 7 μg/m3
Wspaniałe powietrze! wilgotność 45% pm10 8 μg/m3

Alicja Gaskon - Dividing Lines / Linie podziału

21 listopada 2019 r. godz. 18:00-21:00

Galeria Le Guern ul. Katowicka 25


Alicja Gaskon
Dividing Lines (Linie podziału)

Wernisaż: 21.11.2019, godz. 18.00
Czas trwania wystawy: 22.11.2019 - 18.01.2020


Dlaczego ludzie dzielą Ziemię na terytoria, które rzekomo posiadają? Jakim prawem?
Przychodzą do głowy historyczne, praktyczne, nieracjonalne i nieetyczne odpowiedzi, jednak pytanie wciąż nurtuje.
Alicja Gaskon w swoich pracach głęboko analizuje takie pytana i i kwestie jak: zainteresowanie linią podziału stworzoną przez człowieka, wzrostem nacjonalizmu w tak wielu częściach świata,
a także wznoszeniem barier podczas prób kontrolowania migracji ludzi.
Używając, ciekawych dla oka i umysłu, pięknej kolorystyki i form, a także unikalnych materiałów i procesów, artystka przygląda się obłędowi, który rzekomo racjonalne systemy utrwalają na całym świecie.

Susan Hapgood


Alicja Gaskon, ur. 1985 w Warszawie, mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Otrzymała dyplom z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z pracowni prof. Modzelewskiego i jest absolwentką Wydziału Architektury i Urbanistyki WSEiZ. Gaskon otrzymała liczne stypendia i rezydencje, miedzy innymi od: ISCP International Studio & Curatorial Program w Nowym Jorku , Fundacji NARS w Nowym Jorku, Asylum Arts w Garrison, Programu IAM w New York Foundation for Arts NYFA, ArtSlant, nagrody StartPoint Prize, oraz stypendia od Ministerstwa Kultury. Prace Alicji Gaskon wystawiane były na wystawach indywidualnych oraz grupowych w Europie i Ameryce Północnej, w tym: w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Koreańskim Centrum Kultury w Nowym Jorku, Galerii dr.Julius Ap w Berlinie, Galerii Labirynt i Labirynt 2 w Lublinie, Noyes Museum of Art w Atlantic City, Galerii Platan w Lengyel Intézet w Budapeszcie, Fundacji NARS w Nowym Jorku, EFA Project Space w Nowym Jorku, Galerii Le Guern w Warszawie, Balzer Projects w Bazylei, Artissima w Turynie, Positions w Berlinie, Vienna Contemporary w Wiedniu, Galerii Saatchi w Londynie, Times Square w Nowym Jorku (Fundacja Chashama i Times Square Alliance), itd.


Susan Hapgood jest kuratorką i dyrektorką międzynarodowego programu International Studio & Curatorial Program w Nowym Jorku. Jest założycielką i dyrektorką Mumbai Art Room w Indiach. Hapgood pracowała jako kuratorka dla takich instytucji, jak Guggenheim Museum, New Museum i American Federation of Arts. Jest kuratorką ponad trzydziestu wystaw, w tym: A Fantastic Legacy: Early Bombay Photography, FluxAttitudes, Neo-Dada: Redefining Art 1958-62, and Slightly Unbalanced. Uczyła praktyki kuratorskiej na Jawaharlal Nehru University w New Delhi oraz na Bard College Center for Curatorial Studies w stanie Nowy Jork.
Autorka i redaktorka siedmiu książek i wielu artykułów na temat sztuki współczesnej, jej teksty pojawiły się w takich publikacjach, jak m.in. Art in America, Frieze i FlashArt.

/

Alicja Gaskon
Dividing Lines

Exhibition opening: November 21, 2019, 6 p.m.
Exhibition on view: November 22, 2019 - January 18, 2020


Why do humans carve the earth into territories they claim to own? By what right?
Historic, practical, unreasonable and unethical answers spring to mind, but the question nags. Alicja Gaskon's interest in man-made dividing lines, the rise of nationalism in so many parts of the world, and in the barriers erected in attempts to control human migration, take the viewer deep into consideration of these questions and issues. She employs beautiful colors and forms as well as unusual materials and processes, all of which entertain the eye and mind as we consider the madness that our supposedly rational systems perpetuate across the globe.

Susan Hapgood


Alicja Gaskon ( *1985, Warsaw) lives and works in New York. She received her M.F.A. from the Academy of Fine Arts in Warsaw and is a graduate in Architecture (WSEiZ). She currently holds her studio practice at the Elizabeth Foundation for the Arts. Gaskon has received grants and residencies from the International Studio and Curatorial Program ISCP, NARS Foundation, Asylum Arts, IAM Program at the New York Foundation for the Arts NYFA, ArtSlant, StartPoint Prize, and the Ministry of Culture, among others.
Gaskon's work has been exhibited in numerous solo and group shows in Europe and North America, including: Central Museum of Textiles in Lodz, Korean Cultural Center in New York, Galeria Labirynt in Lublin, Lengyel Intézet in Budapest, NARS Foundation in New York, EFA Project Space in New York, Le Guern Gallery in Warsaw, Balzer Projects in Basel, Solo Positions in Berlin, Artissima in Turin, Italy, Vienna Contemporary in Vienna, Noyes Museum of Art in Atlantic City, Saatchi Gallery in London, Times Square in New York (Chashama and Times Square Alliance), among others.Susan Hapgood is a curator and the executive director of the International Studio & Curatorial Program in New York. The founding director of the Mumbai Art Room in India, Hapgood has worked in a curatorial capacity for institutions including the Guggenheim Museum, New Museum, and American Federation of Arts. She has curated over thirty exhibitions, including A Fantastic Legacy: Early Bombay Photography, FluxAttitudes, Neo-Dada: Redefining Art 1958-62, and Slightly Unbalanced, She has taught curatorial practice at Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and Bard College Center for Curatorial Studies, NY. The author or editor of seven books and many articles on modern and contemporary art, her texts have appeared in publications including Art in America, Frieze, and FlashArt.

Powrót

Zobacz też