11 aktualna temperatura 7 °C
ciśnienie 1018 hPa pm2.5 7 μg/m3
Wspaniałe powietrze! wilgotność 45% pm10 8 μg/m3

WGW 2019: Ornamenty / Irmina Staś

20 - 22 września 2019 r. godz. 17:00-19:00

Galeria Le Guern ul. Katowicka 25


Irmina Staś - Ornamenty
20.09-09.11.2019

Otwarcie wystawy w ramach @Warsaw Gallery Weekend https://www.facebook.com/events/432016260733250/
w piątek, 20 września 2019 r. w godzinach 17.0021.00.

[for english scroll down]


Wystawa Irminy Staś prezentuje prace malarskie i miękkie obiekty.

Obrazy akwarelowe na papierze i olejne na płótnie zbudowane są z motywów pojedynczego fragmentu ciała, zwielokrotnionych tak, że całość kompozycji przypomina wzór charakterystyczny dla tapet czy tekstyliów. Artystkę interesuje znaczenie ornamentu, który od najdawniejszych czasów nie tylko podnosił walory estetyczne architektury i rzemiosła artystycznego, ale również niósł w sobie symboliczne treści.

Multiplikacje motywu cielesnego znajdziemy także w pracach przestrzennych Irminy Staś. Podejmując próbę przekroczenia granic malarstwa, artystka stworzyła miękkie obiekty z wykorzystaniem bawełnianych tkanin, nici oraz ocieplacza odzieżowego. Na podstawie uporządkowanej ornamentalnej kompozycji powstały trójwymiarowe, haptyczne formy. Autorka użyła tkaniny jako medium, aby spotęgować zbliżenie obiektu do człowieka.

„Myślenie o plamie i barwie artystka połączyła z dbałością o walory ornamentalne, w których główną rolę odgrywają pasmowość, powtarzalność, rytm, odstępy i skala. Sięgnięcie po płótna w formie wydłużonego prostokąta pomogło upodobnić jej obrazy do fryzu, zdobionego – niczym ornamentem – powtórzonymi fragmentami ciała. Tworzą je przedstawione w bardziej lub mniej uproszczony sposób piersi, palce, paznokcie, oczy, zęby. Wywiedzione z rzeczywistości zyskują abstrakcyjny wygląd. Formy zazębiają się swymi kształtami, wchodzą jedna między drugą, wypełniają wolne luki i zabudowują tło delikatną strukturą, niby biologiczną tkanką”. – z tekstu Agnieszki Marii Wasieczko

Ornamenty złożone z biologicznych, cielesnych form mają zaszyfrowane takie treści jak miłość, bliskość, genetyczne podobieństwa, tożsamość, przyciąganie się i niepewność bycia w świecie i relacjach.


Wydarzenie odbywa się w ramach Warsaw Gallery Weekend 2019.
www.warsawgalleryweekend.pl

Projekt artystyczny zrealizowany dzięki stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2019

/

Irmina Staś - Ornaments
20.09-09.11.2019

The opening of the exhibition is taking place during @Warsaw Gallery Weekend
on friday, 20.09, 5–9 p.m.

Irmina Staś’s exhibition comprises both paintings and soft objects. The paintings – watercolors on paper and oil on canvas – consist of motifs created from a single fragment, duplicated in a way to resemble a pattern reminiscent of wallpaper or textile. The artist explores the importance of ornamentation – used historically to raise the aesthetic value of architecture and craftwork, while also conveying symbolic content.

This motif continues in her spatial works. By exploring beyond the boundaries of painting, the artist created soft objects using cotton fabrics, thread and thermal insulation material, creating three-dimensional, haptic forms based on arranged ornamental compositions. The textile medium makes her object closer to the viewer.

“The artist’s reflections on color spots and hues are integrated with her attention to ornamental quality, characterized by key features such as sequence, repetition, rhythm, interval and scale. Using a canvas formed from an elongated rectangle, the paintings resemble a frieze, embellished – like an ornament – with replicated body fragments. Breasts, fingers, nails, eyes, and teeth are presented in varying degrees of simplification. Divorced from reality, they obtain an abstract appearance as the forms interlock and merge with each other and create a background composed of a delicate structure that resembles biological tissue.”– excerpt from the text by Agnieszka Maria Wasieczko

These ornamental works composed of seemingly biological, corporal forms carry encrypted messages – ones of love, intimacy, genetic similarities, identity, attraction and the uncertainty of existing in the world and in relationships.


The exhibition is part of the @Warsaw Gallery Weekend 2019.
www.warsawgalleryweekend.pl

Art project supported by the Ministry of Culture and National Heritage

Powrót

Zobacz też