11 aktualna temperatura 7 °C
ciśnienie 1018 hPa pm2.5 7 μg/m3
Wspaniałe powietrze! wilgotność 45% pm10 8 μg/m3

Rafał Jakubowicz - Pedagogika wstydu 2 / Pedagogy of Shame 2

5 lipca 2019 r. godz. 18:00 - 21:00

Galeria Le Guern ul. Katowicka 25

[ENGLISH FOLLOWS] Rafał Jakubowicz Pedagogika wstydu (2) Wernisaż: 05.07.2019, godz. 18.00 Czas trwania wystawy: 06.07-03.08.2019 W Swarzędzu, na terenie, na którym stoi dawny żłobek Swarzędzkich Fabryk Mebli, a obecnie Ośrodek Kultury, przed II wojną światową mieścił się żydowski cmentarz. Dziś nie ma już po nim śladu. Zdjęcie wybudowanego w latach 50. socrealistycznego dworku, w pięknej zimowej scenerii, zostało zamieszczone w wydanym przez miasto kalendarzu na 2011 rok. Choć władze gminy sześć lat temu deklarowały chęć upamiętnienia cmentarza w formie lapidarium z macewami przywiezionymi z innych cmentarzy żydowskich w Poznaniu - nadal nic się nie wydarzyło. Miejscowy inwestor zabiega o to, żeby na terenie należącym częściowo do cmentarza postawić hotel. Jak dotąd - bezskutecznie. Przy zjeździe na teren parku, który niegdyś był cmentarzem, stoi stelaż z tablicami informacyjnymi: "Pływalnia", "Stadion miejski", "Lodowisko". W czerwcu 2017 roku Rafał Jakubowicz zamontował nielegalnie czwartą tablicę, idealnie wpisującą się w konwencję miejskiej identyfikacji wizualnej. Nie przetrwała ona nawet doby. Nie wiadomo kto ją zdjął i dlaczego. W listopadzie 2018 roku autor powtórzył akcję. Tym razem tablica została usunięta po niespełna trzech tygodniach. W marcu 2018 roku Jakubowicz ponownie zawiesił tablicę. I ta wisiała najdłużej - ponad dwa miesiące. Kolejna tablica, tym razem z napisem "cmentarz" w języku hebrajskim, zamontowana 3 czerwca 2018 roku, została zdjęta już następnego dnia. Ostatnia, zamykająca projekt interwencja, miała miejsce 13 czerwca. Pierwsza część projektu zaprezentowana została na wystawie w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim (kurator: Gustaw Nawrocki), w grudniu 2018 roku. *"Pedagogika wstydu" to określenie wpisujące się w tzw. nową politykę historyczną, służące dezawuowaniu prób krytycznego przepracowania najnowszej historii. **Fotografie: Radosław Sto. ***Autor dziękuje Przemysławowi Nowakowi (QL Ramy Michał Sołtysiak) Gustawowi Nawrockiemu (MOS, Gorzów Wlkp) oraz Radosławowi Sto za wsparcie oraz pomoc w realizacji projektu. Rafał Jakubowicz Urodzony w 1974 roku. Absolwent Wydziału Wychowania Plastycznego oraz Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, a także Wydziału Neofilologii (specjalność: hebraistyka) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa prowadzi Pracownię Sztuki w Przestrzeni Społecznej. / Rafał Jakubowicz Pedagogy of Shame (2) Vernissage: 5 July, 2019, 6 p.m. Exhibition on view: 6 July – 3 August 2019 The location of a former creche of the furniture producer Swarzędzkie Fabryki Mebli, the current Centre of Culture in Swarzędz, used to be a Jewish cemetery before WWII. All of its traces have since been erased. A photograph of the 1950s Social Realist mansion in a beautiful winter setting was published in the city’s 2011 calendar. The local government said six year ago it wanted to commemorate the cemetery with a lapidarium presenting matzevot brought from other Jewish cemeteries in Poznań. Nothing has been done since. A local investor is lobbying for a permit to build a hotel on a plot partly overlapping with the cemetery, yet without success. Next to a runway leading to a park, which used to be the cemetery, stand information boards reading: “Swimming pool,” “City stadium”, “Ice rink.” In June 2017, Rafał Jakubowicz illicitly added a fourth board which followed the city’s visual identity guidelines. It did not last a day. It is unclear who took it and why. Jakubowicz did it again in November 2018. That board lasted less than three weeks. Jakubowicz came back with another board in March 2018. It stayed the longest, more than two months. Yet another board, spelling “Cemetery” in Hebrew and put up on 3 June 2018, disappeared the very next day. The final intervention in the project took place on 13 June. The first part of the project was presented in an exhibition at the City Art Centre in Gorzów Wielkopolski (curated by Gustaw Nawrocki) in December 2018. *“Pedagogy of Shame” follows the jargon of the “new history policy” which challenges attempts to critically reassess recent history. **Photographs: Radosław Sto. *** Acknowledgements: Przemysław Nowak (QL Ramy Michał Sołtysiak), Gustaw Nawrocki (MOS, Gorzów Wlkp) and Radosław Sto for their support and assistance in the project. Rafał Jakubowicz Born in 1974, graduated from the Department of Art Pedagogy and the Department of Painting, Graphic Art and Sculpture of the Poznań Academy of Fine Arts and the Department of Neophilology (major in Hebrew Studies) at the Adam Mickiewicz University in Poznań. Extraordinary Professor at the Poznań Fine Arts University of Poznań and Chair of Art in Social Space at the University’s Department of Art Education and Curatorial Science.

Powrót

Zobacz też