Powojenny projekt aranżacji ulicy Katowickiej, wraz z otoczeniem płaskorzeźby “Plon”, przekształcił jej przestrzeń w całość kompozycyjną. Zostało to osiągnięte dzięki wprowadzeniu jednolitych rozwiązań - rzeźb dekoracyjnych i kamienno-betonowych ław, parkowych latarni oraz pomalowanych na biało ceglanych ażurowych ogrodzeń. Ważnym elementem identyfikujacym była również nowo zaprojektowana zieleń wzdłuż ulicy - na terenie przydomowych ogródków, włączonych w przestrzeń ulicy dzięki cofnięciu ogrodzeń do lica zabudowy oraz przed “Plonem”, wokół którego powstał niewielki skwer z dwiema ławami wśród zieleni.

Skwer przy płaskorzeźbie “Plon”, 2012 r.
fot. Ewa Brykowska-Liniecka.Skwer przy płaskorzeźbie “Plon”, 1948 r.
fot. FOTO-SERWICE, Alfred Funkiewicz, 02.03.1948 r.
Ze zbiorów Muzeum Warszawy, www.muzeumwarszawy.pl
● powrót