W 2010 roku z inicjatywy Ewy Brykowskiej-Linieckiej powstał projekt „Wokół Plonu”. W jego realizację włączyły się: Stowarzyszenie ŁADna Kępa, Fundacja Działań Kulturalnych i Społecznych (Kępa Café) i mieszkańcy Saskiej Kępy.

Projekt dotyczy ulicy Katowickiej, swoistej wizytówki Saskiej Kępy, której budynki stanowią ilustrację przemian w architekturze lat międzywojennych, zwłaszcza jej nurtu awangardowego, z dopisanym ciekawym rozdziałem powojennej aranżacji ulicy.

Projekt “Wokół Plonu” obejmuje:
 • przywrócenie ulicy Katowickiej małej architektury z l. 40. XX wieku, należącej do powojennej aranżacji ulicy
 • ratowanie cennej architektury ulicy Katowickiej przed postępującą degradacją
 • poszanowanie wspólnej przestrzeni
 • integrację lokalnej społeczności
 • zaktywizowanie mieszkańców Saskiej Kępy wokół problemów wspólnej przestrzeni
 • zainteresowanie odpowiedzialnych władz i szeroko pojętej opinii warszawskiej postępującą degradacją Saskiej Kępy, zagrożeniem utraty jej walorów estetycznych oraz jej artystycznego i zabytkowego charakteru.

Autorka projektu we współpracy ze Stowarzyszeniem ŁADna Kępa i Fundacją Działań Kulturalnych i Społecznych wyznaczyli pierwsze trzy cele działań „Wokół Plonu”:
 1. Konserwacja płaskorzeźby “Plon” autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza umieszczonej na elewacji budynku Zwycięzców 11 wraz z odtworzeniem brakujaąych fragmentów (głowy chłopca i postaci bnaranka) i renowacją ściany pokrytej terakotą.
 2. Odtworzenie małej architektury z lat 40. XX w. – dwóch betonowych ławek, chodnika pomiędzy nimi i ścieżki oraz rewitalizacja narożnika zieleni w otoczeniu płaskorzeźby “Plon” (wraz z remontem bocznej ławki przy budynku Katowicka 7A).
 3. Odtworzenie pozostałej małej architektury ulicy Katowickiej z lat 40. XX w.
  • konserwacja zachowanego elementu dekoracyjnego klatki schodowej autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza;
  • odzyskanie lub rekonstrukcja rzeźb: Borsuka Józefa Trenarowskiego, Niedźwiadka Stanisława Sikory, Chłopca z żaglówką Stefana Momota oraz fontanny Niedźwiadek igrający z rybą Jerzego Jarnuszkiewicza;
  • umiejscowienie odtworzonych rzeźb w nowej przestrzeni;

Do 2014 r. zostały zrealizowane:
 1. Renowacja płaskorzeźby “Plon” (2011 r.)
 2. Remont (z prywatnych środków mieszkańca budynku) bocznej ławki przy Katowickiej 7A (2014 r.)
 3. Odtworzenie dwóch betonowych ławy przed “Plonem” (2014 r.)
 4. Niezależnie od działań “Wokół Plonu” w 2013 r. został przeprowadzony remont (przez Urząd Dzielnicy Praga Południe i Wspólnotę) dwóch zabytkowych budynków (Katowicka 8 i 8A) wraz z dekoracją klatki schodowej z 1946 r.

Planowane kolejne działania to m.in.:
 1. Wpisanie do rejestru zabytków ostatnich zachowanych gmerków, znaków B.O.S. umieszczonych na budynkach Katowicka 5, 7A, 8A, 11A i Obrońców 10, należących do powojennego projektu aranżacji ulicy Katowickiej z 1946 r.
 2. Wpisanie do rejestru zabytków napisów “Katowicka” umieszczonych na budynkach Zwycięzców 11 i Obrońców 10, wchodzących w skład powojennego projektu aranżacji ulicy Katowickioej z 1946 r.
 3. Konserwacja reliefu “Syrenka” .autorstwa Wojciecha Czerwosza (rzeźbiarza mieszkającego na Saskiej Kępie), zdobiącego boczną elewację budynku Zespołu Szkół nr 77 im. B. Prusa (Zwycięzców 7/9, proj. H. i B. Karpowicz, 1948-51, rej. zabyt. nr 969) we współpracy z władzami szkoły.
 4. Konserwacja i remont mocno zdewastowanej klatki schodowej budynku Katowicka 7A (proj. S.Barylski 1936?, przebudowa: proj. B.Lachert, J.Szanajca, 1938, rej.zabyt. 951). Pomoc mieszkańcom w pozyskaniu środków finansowych.
 5. Wpisanie do rejestru zabytków budynku Obrońców 10 (dom rodziny Brzezińskich, proj. P.Kwiek, po 1935 r., obecnie w ewidencji zabytków).
 6. Wpisanie do rejestru zabytków budynku Obrońców 25 (willa Felicji Trębickiej, proj. S.Nowicki, 1934 r., obecnie w ewidencji zabytków).
 7. Remont budynku Katowicka 10 (proj. M.Lalewicz, 1939, rej.zabyt. 952). Pomoc mieszkańcom w pozyskaniu środków finansowych.● powrót