Stowarzyszenie ŁADna Kępa zrzesza mieszkańców Saskiej Kępy, którzy pragną ocalić jej niepowtarzalny charakter poprzez działania na rzecz: ochrony zabytkowego układu urbanistycznego i architektury, ochrony środowiska naturalnego a także równowagi pomiędzy działalnością komercyjną a potrzebami mieszkańców. Ważnym celem jest rownież integracja i aktywizacja mieszkańców. ŁADna Kępa - stowarzyszenie zwykłe - powstała w 2009 r. W akcji „Wokół Plonu” stowarzyszenie reprezentuje Ewa Brykowska-LIniecka.

www.goslawski.art.pl rodzina rzeźbiarza Józefa Gosławskiego (1908-1963), mieszkającego po wojnie na Saskiej Kępie. Rodzina stara się pielęgnować pamięć o życiu i twórczości artysty oraz innych plastyków związanych z dzielnicą. Zaangażowana w działania społeczne na rzecz pracowni warszawskich rzeźbiarzy. Współorganizatorem inicjatywy "Wokół Plonu" jest wnuk artysty, Tadeusz Rudzki.

Fundacja Działań Kulturalnych i Społecznych działa w obszarze integracji międzykulturowej, aktywizacji lokalnej, animacji społecznej i rewitalizacji przestrzeni miejskich. Organizacja powstała w 2008 roku i ma na swoim koncie realizację rozmaitych projektów, zrealizowanych przede wszystkim w Warszawie. Saska Kępa zajmuje priorytetowe miejce w działniach Fundacji, a jej siedziba - Kępa Cafe często stanowi miejsce lokalnych spotkań, warsztatów, projekcji. Fundację reprezentuje Alina Pękalska.

● powrót