Płaskorzeźba Plon, umieszczona na bocznej elewacji budynku przy ul. Zwycięzców 11, od strony ulicy Katowickiej, jest jedną z dwóch zachowanych powojennych dekoracji tej ulicy.

Zapraszamy do zapoznania się:
  • z historią ulicy Katowickiej od pierwszej realizacji, tzw. Kolonii Łaskiego z lat 20., poprzez architekturę lat 30., m.in. awangardę modernizmu - Dom Własny Bohdana Lacherta - oraz inne ciekawe budynki.
  • z opracowaniem Biura Odbudowy Stolicy inwentaryzujące zniszczenia wojenne.
  • z projektem aranżacji ulicy Katowickiej zrealizowanym przez B.O.S. w latach 1946-47.

Przestawiamy też:
  • opis płaskorzeźby Plon
  • obecną historię ulicy Katowickiej.● powrót