11 aktualna temperatura 7 °C
ciśnienie 1018 hPa pm2.5 7 μg/m3
Wspaniałe powietrze! wilgotność 45% pm10 8 μg/m3

Wywiad z radnym Saskiej Kępy Panem Ryszardem Kalkhoffem

Z jakimi sprawami najczęściej zwracali się do Pana o pomoc mieszkańcy Saskiej Kępy i jaka była najczęstsza forma kontaktu?

Sprawy z którymi zwracają się mieszkańcy można podzielić na dwie kategorie:
- indywidualne jednostkowe, np. dziura w jezdni, prześwietlenie drzewa, brak odpowiedzi na pisma do urzędu bądź porady lub informacje dotyczące pracy Urzędu bądź Rady Dzielnicy lub Miasta.
- problemowe wymagające interpelacji bądź dłuższego a czasem żmudnego załatwiania. Często są to sprawy organów Miasta a nie Dzielnicy. Tu dominują sprawy związane z kulturą polityką społeczną, ruchem drogowym i parkowaniem pojazdów.
Kontakt z mieszkańcami odbywa się w różnych formach:
- stałe dyżury
- uzgodnione spotkania indywidualne
- udział w spotkaniach organizowanych przez organizacje pozarządowe i spółdzielnie mieszkaniowe.
Niemały procent stanowią spotkania nieplanowane przypadkowe na ulicy, w bibliotece, Klubie Kultury przy różnych okazjach, na festynach itp.

Jakie potrzeby Saskiej Kępy uważa Pan za priorytetowe i jakie kroki przedsięwziął Pan w celu ich realizacji?

1. Analiza układu komunikacyjnego Saskiej Kępy i po konsultacji z mieszkańcami wprowadzenie niezbędnych zmian. Z tym tematem wiąże się wniosek o zmianę systemu parkowania na ciągu ulic Francuska-Paryska z równoległego na skośne co powinno zwiększyć ilość miejsc. W tych sprawach podjąłem szereg działań. Interpelacje już od 2011r .Ostatnio wspólna z Radną Małgorzatą Rynkiewicz w lutym tego roku. W ramach tego tematu podejmowałem również sprawy dot. poszczególnych ulic, np. remontu Szczuczyńskiej i Zakopiańskiej. Zostało to ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2016.

2. Przekształcenie Klubu Kultury Saska Kępa w samodzielną miejską Instytucję Kultury. Inicjatywa i uczestnictwo w realizacji. Podstawowe uchwały Rady Dzielnicy i Rady Miasta zostały już podjęte. Sprawa w końcowej fazie załatwiania.

Co konkretnie uważa Pan za swoje najważniejsze osiągnięcie w działaniach na rzecz mieszkańców Saskiej Kępy w mijającej kadencji?

- Działania związane z otwarciem Klubu Kultury Saska Kępa i jego pracą, starania o odpowiedni poziom repertuaru i dostosowanie go w miarę możliwości do oczekiwań mieszkańców.
- Realizacja inicjatywy usamodzielnienia tego Klubu. (omówione w odpowiedzi na pytanie 2)
- Rozwiązanie sprawy utrzymania, przebudowy i remontu Przychodni ZLO przy ul. Ateńskiej 4.

Szereg moich inicjatyw w zakresie kultury i spraw społecznych podejmowanych i realizowanych w skali Dzielnicy obejmowało Saską Kępę. Dotyczyły one zarówno młodzieży jak i seniorów. Od roku szkolnego 2013/2014 jest realizowany projekt „ Szkolna Sztuka „, którego założeniem jest prezentacja szerszej widowni osiągnięć kulturalnych szkół. W czasie Święta Francji na ul. Francuskiej odbył się finał Konkursu Piosenki Francuskiej młodzieży szkół ponadpodstawowych.

W Konkursie Piosenki Seniorów brali udział pensjonariusze DPS im. Matysiaków jak i Dziennego Domu Pomocy Społecznej z ul. Walecznych. I wiele innych mniejszych spraw.

Wspomnę jeszcze o prowadzonej właściwie bieżąco współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Spółdzielniami Mieszkaniowymi, Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego itp.

Jakie działania podejmował Pan w celu promocji i uatrakcyjnienia dzielnicy oraz aktywizacji jej społeczeństwa?

Moja działalność jako Radnego dotyczy w głównej mierze kultury. Między innymi są to starania o różnorodność poziom i atrakcyjność realizowanych programów. Jest to niejako z automatu promocja i uatrakcyjnianie Dzielnicy. Sztandarowym przedsięwzięciem jest tu Święto Saskiej Kępy. Dobry program artystyczny, wieczorek taneczny, zajęcia klubowe czy ciekawy film zachęcają do wzięcia udziału a tym samym aktywizują mieszkańców. W sposób właściwie ciągły czynię starania o jak najskuteczniejszą informację dla mieszkańców co, gdzie, kiedy.

Czy zamierza Pan kandydować w kolejnej kadencji? Jeśli tak, to dlaczego właśnie Pana mieszkańcy mieliby wybrać powtórnie?

Tak mam zamiar kandydować. Dlaczego Wyborcy mieliby na mnie głosować? Zawsze to decyzja indywidualna. Ja ze swej strony mogę prosić o ocenę i wzięcie pod uwagę tego co już zrobiłem i tego co mam zamiar robić jako ewentualny przyszły Radny, a m.in. mój program obejmuje: - Kontynuację starań o systematyczne podnoszenie poziomu i uatrakcyjnianie przedsięwzięć realizowanych przez dzielnicowe Instytucje Kultury. - Kontynuację starań o uporządkowanie układu komunikacyjnego Saskiej Kępy i w maksymalnie możliwym stopniu rozwiązanie sprawy parkowania. - Podjęcie tematu zapewnienia młodzieży „ własnego miejsca „ na działalność kulturalną. Remont i adaptacja sali pod widownią Muszli Koncertowej w parku Skaryszewskim z przeznaczeniem na ten cel. - Rozwijanie takich działań kulturalnych jak „ Szkolna Sztuka ,”młodzieżowe konkursy piosenki, doroczny „ Konkurs Piosenki Seniorów”, „ Pragnienie Czytania, Święto Saskiej Kępy itp. - Podjąć temat i wspierać: - Budowa na Gocławiu ośrodka edukacyjno-kulturalnego z przeznaczeniem na Klub Kultury Gocław, Bibliotekę i siedzibę Europejskiego Uniwersytetu Drugiego i Trzeciego Wieku. - Usprawnienie systemu informacji dla mieszkańców poprzez budowę w wybranych miejscach Dzielnicy tablic-ekranów wyświetlających aktualne programy kulturalne i sportowe, informacje urzędowe, aktualności itp. Oczywistą sprawą są dyżury i inne formy kontaktu z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, szkołami, itp.

Bardzo dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi i poświęcony czas.Wywiad przeprowadziła Dorota Kondratiuk