11 aktualna temperatura 7 °C
ciśnienie 1018 hPa pm2.5 7 μg/m3
Wspaniałe powietrze! wilgotność 45% pm10 8 μg/m3

Rondo Karola Edmunda Wolframa

Rondo Karola Edmunda Wolframa znajduje się na skrzyżowaniu ulic: Paryskiej, Wersalskiej i Brukselskiej. Wytyczenie ronda było związane z przeprowadzoną w latach 2009-2010 modernizacją ulicy Paryskiej.

Nazwa została nadana na cześć Karola Edmunda Wolframa (1882-1947) dzięki inicjatywie Jana Kazimierza Kossakowskiego z Fundacji Korpusu Ochotników Specjalistów. Wolfram był właścicielem ziemskim, członkiem jednego z najstarszych rodów na Saskiej Kępie. Przed 1916 rokiem do jego rodziny należały wschodnie grunty Saskiej Kępy oraz ówczesny folwark Gocław. Inicjator działań z zakresu gospodarki wodno-melioracyjnej (przez często powodzie jego ziemie były bardzo zniszczone). Po włączeniu Saskiej Kępy w granice administracyjne Warszawy doprowadził do powołania Spółki Wodnej Obwodu Wawerskiego, a kilka lat przed wojną przekazał notarialnie miastu tereny przy Brukselskiej i Wersalskiej z przeznaczeniem pod budowę lokalnych urządzeń wodociągowych, co umożliwiło osuszenie gruntów dawnej wyspy. W okresie międzywojennym współtworzył plan zagospodarowania Saskiej Kępy pod budownictwo mieszkaniowe, sugerując willową zabudowę w rejonie Wersalskiej, Genewskiej i Bajońskiej.

28 września 2011 roku przy rondzie oddano do użytku budynek Domu Kultury Saska Kępa – filię Centrum Promocji Kultury z ulicy Podskarbińskiej 2. W latach 80. w tym miejscu znajdowała się jedna z dwóch automatycznych myjni samochodowych stolicy. W miejscu samego ronda do 1973 roku zlokalizowana była pętla autobusowa.

Zobacz też

Wersalska, Brukselska, Paryska

Ulica na mapie