11 aktualna temperatura 7 °C
ciśnienie 1018 hPa pm2.5 7 μg/m3
Wspaniałe powietrze! wilgotność 45% pm10 8 μg/m3

Garden Art Gallery (Święto Saskiej Kępy 2014)


Garden Art Gallery

Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków (OW ZPAP) na ŚWIĘCIE SASKIEJ KĘPY w Ogrodzie Anny Foryckiej-Putiatyckiej


Od paru lat podczas Święta Saskiej Kępy otwieramy nasz ogród przy Obrońców 12, zapraszając grupę zaprzyjaźnionych artystów malarzy i rzeźbiarzy zrzeszonych w Okręgu Warszawskim ZPAP. W ubiegłych latach można było przyglądać się pracy młodego artysty Marcina Hugo Badera malującego w plenerze na sztalugach, czy śledzić pracę początkującego twórcy Lecha Maślankiewicza, który tworzył MURAL na betonowym płocie, dokumentując co jakiś czas etapy swojej pracy. Spotkania w ogrodzie i pracowni Anny Foryckiej-Putiatyckiej dają możliwość ciekawych rozmów i wymiany doświadczeń na temat współczesnej sztuki polskiej. Artyści chętnie dyskutują o swojej twórczości, dzieląc się z gośćmi swoimi dokonaniami. Szeroki wachlarz technik malarskich i rzeźbiarskich, podejmowane tematy i wyzwania dają wyobrażenie o współczesnej twórczości naszych kolegów, od typowego malarstwa olejnego poprzez grafikę, rysunek, mural, rzeźbę, aż po techniki grafiki komputerowej. W ogrodzie spotka się również ciekawych gości, którzy tradycyjnie zaglądają do naszego domu, otwartego na ludzi kultury i nauki, gdzie przez wiele lat prowadziliśmy spotkania naukowo-kulturalne w ramach Stowarzyszenia „Souvenir Napoleonien”, czy "Varsovie Accueil". Przychodzą tu poeci, dziennikarze, naukowcy, muzycy, a wszystkim przewodniczą artyści z Okręgu Warszawskiego, odwiedzający swoich kolegów. Nasze Stowarzyszenie jednoczy świat artystyczny, naukowy, ale też świat biznesu. Troską założycieli ZPAP sprzed 100 lat było podniesienie rangi sztuki i wysoki poziom artystyczny wystaw z uwzględnieniem współczesnych trendów oraz podejmowanie wspólnych działań w sprawach artystycznych i ustawodawczych. Mając to na uwadze, artyści zaczęli intensywnie organizować się wokół grup i wystaw oraz wychodzić na zewnątrz, by wreszcie być zauważonym, docenionym - również materialnie. Jesteśmy przedstawicielami grup skupionych przy OW ZPAP, które rozwinęły szeroko swoją działalność artystyczną w ostatnich latach pod przewodnictwem mądrych menadżerów życia artystycznego. Nie można nie wspomnieć w tym miejscu o zasługach prezesów prof. Marka Dzienkiewicza i malarza Jacka Maślankiewicza mądrze zaangażowanych w rozwój naszego stowarzyszenia. Dobra współpraca z Prezesem Zarządu Głównego ZPAP rzeźbiarzem prof. Jackiem Kucabą jest dowodem na to, że razem można "przenosić góry". Od kilku lat mówi się o naszym Stowarzyszeniu tylko dobrze i to nie tylko w Warszawie, ale również w środowiskach twórczych w Polsce i poza jej granicami.

Związek Polskich Artystów Plastyków miał przed wojną swoją siedzibę na Saskiej Kępie. Przez ostatnich kilka lat nasze biuro mieściło się przy ul. Gruzińskiej - tak więc kontynuując chlubne tradycje, nadal jesteśmy związani z dzielnicą artystów, nie tylko egzystencjonalnie ale również emocjonalnie, gdyż na Saskiej Kępie wielu z nas ma swoje pracownie i mieszkania.