37 aktualna temperatura 15 °C
ciśnienie 1009 hPa pm2.5 22 μg/m3
Cóż... Bywało lepiej. wilgotność 95% pm10 33 μg/m3
Kancelaria notarialna Beata Waszkiewicz

ul. Francuska 30 lok. 6
Saska Kępa, Praga Południe
(Istnieje możliwość umówienia się w innych godzinach.)

pon-pt: 9-17


Nasza ocena
średnia: 4.23 , głosów: 27.


Informacje o miejscu
Sporządza akty notarialne: dokumentujące umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek jawnych, spółek cywilnych, przekształcenia spółek, służebności, hipoteki, oświadczenia o poddaniu się egzekucji itp.

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, który zastępuje postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku oraz zastępuje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sporządza poświadczenia: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Spisuje protokoły: spółek kapitałowych, zebrań wspólników spółek osobowych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, przebiegu czynności itp.

Doręcza oświadczenia.

Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Sporządza protokoły ze stron internetowych.

Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.

Podpisuje umowy majątkowe małżeńskie, intercyzy i umowy o podział majątku małżonków.

Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.


Lokalizacja, adres na mapie

Zobacz też