11 aktualna temperatura 7 °C
ciśnienie 1018 hPa pm2.5 7 μg/m3
Wspaniałe powietrze! wilgotność 45% pm10 8 μg/m3
Stowarzyszenie ŁADna Kępa

ul. Walecznych 42 m. 7
Saska Kępa, Praga PołudnieInformacje o miejscu

Stowarzyszenie ŁADna Kępa od 2009 r. aktywnie działa na rzecz zachowania unikalnego układu urbanistycznego i architektury Saskiej Kępy. Dbamy o środowisko naturalne i estetykę osiedla, a także dążymy do zachowania równowagi pomiędzy działalnością komercyjną a potrzebami mieszkańców.

Członkami Stowarzyszenia są mieszkańcy Saskiej Kępy, którzy starają się przeciwdziałać złym zmianom zachodzącym na obszarze całej Saskiej Kępy ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wpisanego do rejestru zabytków.

Realizujemy swoje cele poprzez monitorowanie przestrzegania przez odpowiedzialne urzędy i inwestorów obowiązujących przepisów: m.in. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wspólnie z oddziałem warszawskim Towarzystwa Opieki nad Zabytkami wystąpiliśmy do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie do rejestru zabytków historycznego zespołu zabudowy Saskiej Kępy oraz o indywidualny wpis 56 obiektów. Postępowania administracyjne w tej sprawie trwają od 2013 roku.

Uczestniczymy również w postępowaniach administracyjnych dotyczących zieleni m.in. planowanych wycinek i pielęgnacji drzew, w których wnioskujemy o wykonania zastępczych nasadzeń gatunkami rodzimymi. Staramy się o przywracanie Saskiej Kępie krzaków bzu (lilak pospolity).

Z inicjatywy Stowarzyszenia ŁADna Kępa, we współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga Południe i Stołecznym Konserwatorem Zabytków, przeprowadzona została konserwacja i częściowa rekonstrukcja płaskorzeźby Plon Jerzego Jarnuszkiewicza z 1946 r. (2011). W otoczeniu Plonu wraz z Fundacją Działań Kulturalnych i Społecznych Kępa Café odtworzyliśmy betonowe ławy z 1946 r. (2014), a Urząd Dzielnicy wykonał nasadzenia roślin według naszego projektu (2015).

Popularyzujemy nasze dziedzictwo m.in. poprzez opracowanie wystawy planszowej pt. „Architekci, Architektura i Miejsca Saskiej Kępy” – corocznie od 2011 r. powiększaną o nowe tematy i eksponowaną podczas kolejnych edycji Święta Saskiej Kępy.

Archiwizujemy dorobek architektów Saskiej Kępy, udostępniany przez ich rodziny.

Wyrażamy naszą opinię i współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi w wielu istotnych dla Saskiej Kępy tematach: m.in. problemie parkowania, hałasu imprez stadionowych, zaniedbanych nawierzchni ulic itd.

Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami Nagrody im. B. Lacherta i J. Szanajcy pt. „Najlepsza architektura Saskiej Kępy” (pierwsza edycja w 2016 r.).


Lokalizacja, adres na mapie

Zobacz też