36 aktualna temperatura 3 °C
ciśnienie 1030 hPa pm2.5 22 μg/m3
Dobre powietrze. wilgotność 85% pm10 25 μg/m3
Stowarzyszenie Saska Kępa

ul. Francuska 47
Saska Kępa, Praga PołudnieInformacje o miejscu
Stowarzyszenie „Saska Kępa” przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury zostało założone w dniu 29 grudnia 2009 r. Jego głównymi celami są: promowanie kultury, aktywności społecznej mieszkańców, edukacji ekologicznej i wzajemnej pomocy sąsiedzkiej. Działalność stowarzyszenia polega na: organizowaniu zajęć dla osób w podeszłym wieku, organizowanie dla dzieci i młodzieży (także osób niepełnosprawnych) warsztatów twórczych z dziedziny kultury, sztuki i rekreacji itp.

Lokalizacja, adres na mapie

Zobacz też