41 aktualna temperatura 1 °C
ciśnienie 1026 hPa pm2.5 25 μg/m3
Cóż... Bywało lepiej. wilgotność 96% pm10 31 μg/m3
Fundacja Www.Domyopieki.pl

ul. Berezyńska 39 lok. 33
Saska Kępa, Praga PołudnieInformacje o miejscu
Celami Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności w zakresie: rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia zwłaszcza osób starszych, poprawy świadczeń społecznych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, udzielania pomocy materialnej i niematerialnej potrzebującym oraz inicjowanie i współrealizowanie projektów poprawiających warunki życia ludzi starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych. Swoje cele realizuje m.in. przez organizację i finansowanie akcji społecznych oraz świadczenie bezpośredniego i pośredniego doradztwa na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

Lokalizacja, adres na mapie

Zobacz też