47 aktualna temperatura 11 °C
ciśnienie 1013 hPa pm2.5 28 μg/m3
Cóż... Bywało lepiej. wilgotność 95% pm10 43 μg/m3
Fundacja Innowacja Społeczeństwo Prawo

ul. Brazylijska 8 lok. 45
Saska Kępa, Praga PołudnieInformacje o miejscu
Celem działania Fundacji jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla rozwoju społeczeństwa i jego potrzeb oraz podnoszenia świadomości prawnej. Swoje cele realizuje przez podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie zmian w polskim ustawodawstwie w przepisach odnoszących się do społeczeństwa i innowacji, organizowanie paneli dyskusyjnych, działalności edukacyjnej (szkoleń) i skupianie wokół idei Fundacji osoby związane z prawem, naukami społecznymi i organizacjami pozarządowymi.

Lokalizacja, adres na mapie

Zobacz też