11 aktualna temperatura 7 °C
ciśnienie 1018 hPa pm2.5 7 μg/m3
Wspaniałe powietrze! wilgotność 45% pm10 8 μg/m3
środa, 14 października 2015 r. Wiktor

Rok działalności Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy VI Kadencji – podsumowanie

Rok temu, 25 września rozpoczęła się VI kadencja Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy. Tego dnia 21 osób wybranych w wyborach przez mieszkańców rozpoczęło swoją pracę na rzecz naszego osiedla.

Samorząd Mieszkańców, nazywany inaczej Radą Osiedla, to jednostka pomocnicza niższego rzędu w Dzielnicy. Nie należy jej mylić z Radą Dzielnicy. Członkowie Samorządu pełnią swoją rolę społecznie a do ich zadań należy przede wszystkim podejmowanie inicjatyw, opiniowanie i składanie wniosków we wszystkich sprawach o znaczeniu lokalnym.

W skład Samorządu w kadencji trwającej od 2014 do 2018 znaleźli się:

  • Grzegorz Jaworski - przewodniczący
  • Michał Śpiewak - zastępca
  • Barbara Fryc - sekretarz
  • Andrzej Wyrożemski - skarbnik
  • Jolanta Tworkowska-Pieńkosz - członek Zarządu
  • Paweł Skotarek - członek Zarządu
  • Tadeusz Rudzki - członek Zarządu
  • Piotr Bartoszewski, Magdalena Czerwosz, Krzysztof Koszewski, Monika Anna Oniśko, Jadwiga Piłatkowska,Stefan Popkowski, Magdalena Radziszewska-Parniak, JS, Ewa Szydłowska, Mirosława Terlecka, Joanna Tkaczyk, Czesław Wierzbowski, Michał Wierzbowski, Tomasz Jakub Wojtaszek.

To aż 12 nowych nazwisk w porównaniu z poprzednią kadencją.

W przeciągu roku Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy interweniował lub kierował interpelację w ponad 40 sprawach ważnych dla mieszkańców. Wśród poruszanych spraw, którymi zainteresował się Samorząd wymienić można chociażby temat bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Ateńskiej z Wałem Miedzeszyńskim, planu budowy dróg dla rowerów w al. Waszyngtona i al. Stanów Zjednoczonych czy wymiany wiat przystankowych.

Wiele spraw, którymi zajmowali się członkowie Samorządu jest wynikiem próśb i zgłoszeń mieszkańców. Są wśród nich tematy związane z oświetleniem ulic (głównie ul. Walecznych), sprzątaniem ulic i umiejscowieniem koszy oraz kwestie ogródków kawiarnianych na Saskiej Kępie.

Podsumowując rok działalności Samorządu VI kadencji należy zwrócić uwagę szczególnie na kilka istotnych problemów, w sprawie których interweniowali przedstawiciele Rady Osiedla.

Tramwaj na Gocław

Sprawa trasy tramwajowej na Gocław, biegnącej przez Saską Kępę nie jest nowym problemem ii wraca jak bumerang. Po raz kolejny głośno na ten temat zrobiło się w połowie tego roku. Reakcja Samorządu była niemal natychmiastowa. 02 czerwca do Burmistrza Kucharskiego skierowane zostało pismo, będące stanowiskiem Samorządu w sprawie proponowanych rozwiązań komunikacyjnych na terenie dzielnicy. Zwracano w nim uwagę na złą politykę informacyjną a właściwie całkowitą dezinformację w sprawie zmian w komunikacji miejskiej. Głównym tematem pisma był jednak projekt trasy tramwajowej, biegnącej wzdłuż Kanału Wystawowego i wynikające z tego zagrożenia.

Samorządowcy przypominają w piśmie, że projekt związany z Kanałem cieszył się w pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego dużym poparciem mieszkańców Saskiej Kępy. Wyrażają jednocześnie swoje obawy, dotyczące negatywnego wpływu inwestycji tramwajowej na ten ważny dla saskokępian obszar.

Przesłane do Prezydenta Kucharskiego pismo zawierało także kilka propozycji rozwiązań, które zdaniem Samorządu poprawiłyby sytuację komunikacyjną. Były to na przykład sugestie dotyczące większego wykorzystania Trasy siekierkowskiej, budowy połączenia drogowego między Wałem Miedzeszyńskim a al. Stanów Zjednoczonych a także apel o powstrzymanie dalszej zabudowy mieszkaniowej na Gocławiu i rozważenie innego przebiegu linii tramwajowej.

Pismo z 2 czerwca nie było jedynym, które Samorząd Mieszkańców Osiedla Saska Kępa kierował w tej sprawie do władz miasta. Jeszcze w czerwcu do władz dzielnicy przesłana została interpelacja zawierająca 18 pytań odnośnie trasy tramwajowej na Gocław. Jej treść dostępna jest stronie Samorzadu. W odpowiedzi, którą wystosował dyrektor ZTM trudno szukać konkretnych odpowiedzi w najważniejszych kwestiach. Nadzwyczaj często można w niej przeczytać, że „Zarząd Transportu Miejskiego nie jest jednostką kompetentną do udzielania odpowiedzi (...)”. Pismo nie zostawia jednak wątpliwości – do realizacji inwestycji w proponowanym kształcie konieczne będzie zajęcie części terenu ogródków działkowych.

W sprawie tramwaju odbyło się także, zorganizowane przez SBM „Ateńska” spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Samorządu. Relację można przeczytać na profilu Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy na portalu Facebook.

Kłopotliwy sąsiad – Stadion Narodowy

Sąsiedztwo Saskiej Kępy i Stadionu Narodowego nie przebiega wzorowo. Szczególnie pokrzywdzeni w tym związku są saskokępianie. Głównymi problemami jakie niesie za sobą bliskość wybudowanego na Euro 2012 obiektu są: hałas podczas masowych imprez oraz chaos komunikacyjny. Zarówno z jednym jak i z drugim problemem próbowali poradzić sobie w pierwszym roku kadencji obecni samorządowcy z Saskiej Kępy.

Problem hałasu dał się we znaki szczególnie w dwóch przypadkach – czerwcowego Orange Warsaw Festival oraz pokazu pirotechniczny, popularnie nazywanego „Wystrzałowy Narodowy”, który odbył się we wrześniu.

W wywiadzie dla jednego z ogólnopolskich portali internetowych, przewodniczący Samorządu – Grzegorz Jaworski – twierdzi, że to właśnie imprezy o innym niż sportowy charakterze są największą zmorą mieszkańców. „Mecze nie przeszkadzają, nauczyliśmy się z nimi żyć, wjazd na Kępę jest częściowo zamykany. Najgorsze są imprezy niesportowe, do których stadion nie jest przystosowany, a których jest coraz więcej.”

Samorząd, a także liczne organizacje z Saskiej Kępy oraz jej mieszkańcy postanowili walczyć z zakłócaniem spokoju. W efektem licznych skarg i zgłoszeń na Policję po Orange Warsaw Festival, sprawą uciążliwego hałasu zajął się praski sąd.

Do obrony swoich racji mieszkańcy oraz samorządowcy byli jeszcze lepiej przygotowani w przypadku wrześniowego pokazu fajerwerków. Już w lutym do władz dzielnicy zostało skierowane pismo z zapytaniami dotyczącymi tej imprezy. Odpowiedź, którą Samorząd otrzymał od burmistrza była jednak zdawkowa i nie rozwiewała podstawowych wątpliwości mieszkańców.

Do tej pory mieszkańcy Saskiej Kępy, którzy angażowali się w działania przeciwko hałasowi ze Stadionu musieli także odpierać argument, że „hałas to rzecz względna”. Na szczęście poziom hałasu da się zmierzyć. Tak właśnie uczynili saskokępianie podczas pirotechnicznego pokazu. Pomiar, dokonany przez Michała Śpiewaka z Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy i Annę Amsterdamską wykazał, że poziom hałasu przekraczał normę niemal o 200%.

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, hałas nie powinien przekraczać 55 dB w godzinach 6:00 – 22:00, natomiast między 22.00 a 6.00 - 45 dB. Pomiar, dokonany w dniu imprezy, około godziny 22:00 przy Rondzie Waszyngtona wskazał trzy wartości - 122 dB, czyli maksymalną wartość chwilową poziomu dźwięku, 99,5 dB maksymalny średni dźwięk w czasie mierzenia i 55,2 dB, czyli minimalną średnią wartość w czasie mierzenia. Oznacza to, że nawet biorąc pod uwagę najniższą wartość, dopuszczalne normy zostały przekroczone. Jest to więc kolejny argument w rękach mieszkańców Saskiej Kępy.

Hałas to jednak nie jedyny problem jaki niesie ze sobą sąsiedztwo Narodowego. Równie uciążliwy może być dla mieszkańców chaos jaki panuje na Saskiej Kępie podczas każdej dużej imprezy. Także i w tym przypadku mieszkańcy mogli liczyć na interwencje Samorządu.

Temat nie jest nowy i znany jest chyba wszystkim mieszkańcom Saskiej Kępy. Ma on wiele wątków – począwszy od problemów z parkowaniem, przez kłopoty z winietami upoważniającymi mieszkańców do wjazdu na zamknięte ulice po samo blokowanie ulic właśnie.

Wszystkich działań podejmowanych przez Samorząd w tej kwestii nie sposób wymienić, ponieważ było ich wiele. Należą do nich między innymi pisma, kierowane do władz dzielnic po finale rozgrywek Ligi Europejskiej, zapytanie w sprawie przedłużenia ważności identyfikatorów SK czy udział w spotkaniach z władzami miasta i przedstawicielami osób odpowiedzialnych w magistracie za kwestie komunikacji.

Jest to pierwsza część podsumowania roku działalności Samorządu Mieszkańców Osiedla Saska Kępa w obecnej kadencji. W kolejnym tekście kontynuować będziemy podsumowanie, prezentując najważniejsze dokonania naszych samorządowców. Jednak już dziś zachęcamy do śledzenia na bieżąco działań Samorządu na stronie oraz profilu na Facebooku.

Sprostowanie

W wyniku pomyłki, jako autora pomiaru hałasu podczas pokazu pirotechnicznego podaliśmy pana Tadeusza Rudzkiego, podczas gdy faktycznie został on dokonany przez pana Michała Śpiewaka z Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy i panią Annę Amsterdamską. Za pomyłkę przepraszamy.

Wiesz lub widziałeś coś ciekawego? Napisz do nas!

Zobacz też