11 aktualna temperatura 7 °C
ciśnienie 1018 hPa pm2.5 7 μg/m3
Wspaniałe powietrze! wilgotność 45% pm10 8 μg/m3
wtorek, 15 września 2015 r.

Warszawska Sieć Pomocy pomogła prawie 5 tysiącom osób

Od rozpoczęcia działalności we wrześniu 2010 r. koordynowana przez Fundację Dzieci Niczyje Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom udzieliła wsparcia prawie 5 tysiącom dzieci i opiekunów, poszukującym konsultacji w zakresie problemu wykorzystywania seksualnego dzieci. We wszystkich dzielnicach Warszawy działa obecnie co najmniej jedna – a niejednokrotnie więcej placówek – w sumie 27 w całej stolicy, w których pomocy udzielają odpowiednio przeszkoleni specjaliści.

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom rozpoczęła działalność we wrześniu 2010 r. dzięki staraniom Fundacji Dzieci Niczyje. Projekt wsparły Biuro Pomocy i Projektów Społecznych oraz Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Celem powołania WSPD było zintegrowanie działań organizacji i instytucji niosących pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie oraz ich rodzinom i opiekunom, a także podnoszenie kwalifikacji i wspieranie profesjonalistów mających kontakt z dziećmi potrzebującymi wsparcia. Sieć została uruchomiona w odpowiedzi na problem ograniczonego dostępu do specjalistycznej opieki w Warszawie i długi okres oczekiwania na pomoc - przekraczający nawet 3 miesiące. Działania w ramach Sieci w 2010 r. rozpoczęły 22 placówki, w tym 4 prowadzone przez organizacje pozarządowe i ośrodek interwencji kryzysowej.

Po 5 latach sieć rozrosła się do 27 placówek. W każdej można liczyć na wsparcie co najmniej dwóch odpowiednio przeszkolonych specjalistów.

- Badania Fundacji Dzieci Niczyje pokazały, że 12% dzieci w Polsce doświadczyło przynajmniej jednej formy wykorzystywania seksualnego. Utworzenie Sieci zwiększa dostęp do diagnozy dzieci w sytuacjach podejrzenia wykorzystywania seksualnego, skraca czas oczekiwania na wizytę, a także pozwala na pomoc dziecku i jego rodzinie w pobliżu miejsca zamieszkania – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dzieci Niczyje.

- Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia oferty pomocowej dla dzieci wykorzystywanych seksualnie i ich rodzin. W tej chwili w każdej dzielnicy Warszawy w ramach Sieci działa co najmniej jedna taka placówka. Chcemy, aby działania w Warszawie wiązały się z wypracowaniem dobrych praktyk, które okażą się inspirujące dla innych ośrodków w Polsce – mówi Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Placówki zrzeszone w ramach Sieci świadczą pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie w zakresie diagnozy i interwencji, pomocy psychologicznej, wsparcia rodzin z doświadczeniem wykorzystania seksualnego i profesjonalistów pracujących z dziećmi. Działania psychologów z placówek WSPD wspierane są przez współpracujących z nimi lekarzy. Dostępna jest też pomoc prawna, a także przyjazne pokoje przesłuchań dzieci, które w przypadku pokrzywdzenia przestępstwem, muszą uczestniczyć w procedurach prawnych. Obok działań pomocowych placówki Warszawskiej Sieci podejmują również działania profilaktyczne, edukując nauczycieli i pedagogów z placówek oświatowych na terenie m.st. Warszawy.

Działania WSPD koordynuje Fundacja Dzieci Niczyje, która zapewnia eksperckie wsparcie profesjonalistów, prowadzi szkolenia i warsztaty, służy radą w zakresie nowych rozwiązań, a także stale monitoruje funkcjonowanie WSPD. Finansowanie zapewnia UM Warszawa, który aktywnie wspiera rozwój Sieci.

Lista placówek WSPD jest dostępna TUTAJ.

Wiesz lub widziałeś coś ciekawego? Napisz do nas!

Zobacz też