POMIAR NA ŻYWO dzisiaj, godz 09:40 (ulica Zwycięzców)
14 aktualna temperatura 17 °C
ciśnienie 1019 hPa pm2.5 8 μg/m3
wspaniałe powietrze! wilgotność 57% pm10 11 μg/m3
wtorek, 15 września 2015 r.

Warszawska Sieć Pomocy pomogła prawie 5 tysiącom osób

Od rozpoczęcia działalności we wrześniu 2010 r. koordynowana przez Fundację Dzieci Niczyje Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom udzieliła wsparcia prawie 5 tysiącom dzieci i opiekunów, poszukującym konsultacji w zakresie problemu wykorzystywania seksualnego dzieci. We wszystkich dzielnicach Warszawy działa obecnie co najmniej jedna – a niejednokrotnie więcej placówek – w sumie 27 w całej stolicy, w których pomocy udzielają odpowiednio przeszkoleni specjaliści.

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom rozpoczęła działalność we wrześniu 2010 r. dzięki staraniom Fundacji Dzieci Niczyje. Projekt wsparły Biuro Pomocy i Projektów Społecznych oraz Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Celem powołania WSPD było zintegrowanie działań organizacji i instytucji niosących pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie oraz ich rodzinom i opiekunom, a także podnoszenie kwalifikacji i wspieranie profesjonalistów mających kontakt z dziećmi potrzebującymi wsparcia. Sieć została uruchomiona w odpowiedzi na problem ograniczonego dostępu do specjalistycznej opieki w Warszawie i długi okres oczekiwania na pomoc - przekraczający nawet 3 miesiące. Działania w ramach Sieci w 2010 r. rozpoczęły 22 placówki, w tym 4 prowadzone przez organizacje pozarządowe i ośrodek interwencji kryzysowej.

Po 5 latach sieć rozrosła się do 27 placówek. W każdej można liczyć na wsparcie co najmniej dwóch odpowiednio przeszkolonych specjalistów.

- Badania Fundacji Dzieci Niczyje pokazały, że 12% dzieci w Polsce doświadczyło przynajmniej jednej formy wykorzystywania seksualnego. Utworzenie Sieci zwiększa dostęp do diagnozy dzieci w sytuacjach podejrzenia wykorzystywania seksualnego, skraca czas oczekiwania na wizytę, a także pozwala na pomoc dziecku i jego rodzinie w pobliżu miejsca zamieszkania – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dzieci Niczyje.

- Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia oferty pomocowej dla dzieci wykorzystywanych seksualnie i ich rodzin. W tej chwili w każdej dzielnicy Warszawy w ramach Sieci działa co najmniej jedna taka placówka. Chcemy, aby działania w Warszawie wiązały się z wypracowaniem dobrych praktyk, które okażą się inspirujące dla innych ośrodków w Polsce – mówi Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Placówki zrzeszone w ramach Sieci świadczą pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie w zakresie diagnozy i interwencji, pomocy psychologicznej, wsparcia rodzin z doświadczeniem wykorzystania seksualnego i profesjonalistów pracujących z dziećmi. Działania psychologów z placówek WSPD wspierane są przez współpracujących z nimi lekarzy. Dostępna jest też pomoc prawna, a także przyjazne pokoje przesłuchań dzieci, które w przypadku pokrzywdzenia przestępstwem, muszą uczestniczyć w procedurach prawnych. Obok działań pomocowych placówki Warszawskiej Sieci podejmują również działania profilaktyczne, edukując nauczycieli i pedagogów z placówek oświatowych na terenie m.st. Warszawy.

Działania WSPD koordynuje Fundacja Dzieci Niczyje, która zapewnia eksperckie wsparcie profesjonalistów, prowadzi szkolenia i warsztaty, służy radą w zakresie nowych rozwiązań, a także stale monitoruje funkcjonowanie WSPD. Finansowanie zapewnia UM Warszawa, który aktywnie wspiera rozwój Sieci.

Lista placówek WSPD jest dostępna TUTAJ.

Wiesz lub widziałeś coś ciekawego? Napisz do nas!

Ważne tematy

Tramwaj na Gocław przez Saską Kępę

Polecamy: czekoladowy telegram

Chocolissimo