11 aktualna temperatura 7 °C
ciśnienie 1018 hPa pm2.5 7 μg/m3
Wspaniałe powietrze! wilgotność 45% pm10 8 μg/m3
czwartek, 2 lipca 2015 r. Liza

Losy ogrodów działkowych przy al. Waszyngtona

Obrady XI Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy rozpoczęły się od dyskusji na temat aktualnego stanu prawnego obszaru ogrodów przy ul. Kinowej. Komplikacje spowodowała transakcja zawarta między przedwojennym właścicielem terenu a spółką Projekt S, która kupiła od niego roszczenia do tego obszaru.


Rodzinne ogrody działkowe położone na terenie między Al. Waszyngtona, ul. Kinową, Al. Stanów Zjednoczonych i ul. Międzynarodową nazywane są „zielonymi płucami” dzielnicy. Kilkadziesiąt hektarów terenów zielonych, w tym ogórki działkowe, które istnieją od lat 30-tych XX wieku są zagrożone. Musimy zrobić wszystko aby zatrzymać ten proces – podkreśla radny Dariusz Lasocki. Obecny na obradach dyr. Marcin Bajko z BGN wyjaśnił zawiłości związane z tym obszarem. Okazało się, że ważność transakcji zawartej między przedwojennym właścicielem większości terenów na których znajdują się ogrody, czyli spółką Nowe Dzielnice a spółką Projekt S, która kupiła od niej roszczenia do tego obszaru została zakwestionowana. Prokurator złożył pozew do sądu, żądając unieważnienia tej umowy sprzedaży. Do momentu rozpatrzenia przez sąd tego pozwu nie ma możliwości decydowania o dalszych losach tego obszaru. W chwili obecnej tereny te są własnością m.st. Warszawy.

Władze miasta przewidują doprowadzenie do przekazania ogrodom działkowym prawa użytkowania tych terenów. Dzięki temu ogrody będą miały tytuł prawny aby występować jako strona w sprawach roszczeń i skutecznie odwoływać się od wszelkich decyzji. Obecny na spotkaniu dyr. Marek Mikos z Biura Architektury i Planowania powiedział, że dyskusje o sporządzeniu planu miejscowego dla omawianego obszaru trwają już od pewnego czasu, a także analizy niezbędne do uruchomienia całej procedury zostały rozpoczęte. W dodatku podkreślił, że obszar, na którym znajdują się działki, jest duży, ale problem jest jednolity i w tym upatruję się szansę na przyspieszenie całego procesu uchwalania planu.

Burmistrz dzielnicy Tomasz Kucharski zapewnił, że podjął odpowiednie działania w tym zakresie: Starałem się przekonać Panią Prezydent i innych członków władz miasta do spójnej idei, która zakłada, że na tym terenie funkcjonować będą ogrody działkowe, zieleń parkowa i tereny rekreacyjne pod wspólnym szyldem „Otwarte Ogrody”. Jesteśmy w stanie taki kompromis zrealizować i jestem pewny, że osiągniemy sukces.
Wiesz lub widziałeś coś ciekawego? Napisz do nas!

Zobacz też