11 aktualna temperatura 7 °C
ciśnienie 1018 hPa pm2.5 7 μg/m3
Wspaniałe powietrze! wilgotność 45% pm10 8 μg/m3
wtorek, 3 marca 2015 r. LN

Konkurs na stanowisko dyrektora szkół

Prezydent Warszawy ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” oraz Zespołu Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki lub zarządzania albo co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej lub dydaktycznej.


Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w rozporządzeniu ministra edukacji z 8 kwietnia 2010 roku. Każdy ubiegający się o stanowisko dyrektora powinien dołączyć do życiorysu i kopii dokumentów potwierdzających tożsamość uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły. Niezbędne są również dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego wykształcenia i stażu pracy. Kandydat nie może być oskarżony albo skazany za przestępstwo. Należy również pamiętać o załączeniu zaświadczenia lekarskiego.

Ofertę można złożyć w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Wydziale Obsługi Mieszkańców, który znajduje się na parterze. Przyjmowaniem ofert zajmuje się stanowisko nr 19 lub 20. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Konkurs”, nazwą i adresem placówki, której konkurs dotyczy.

Termin składania ofert to 21 dzień od ukazania się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Biura Edukacji Urzędu Warszawy przy ul. Górskiego 7 oraz na stronie internetowej, a także na tablicy ogłoszeń i stronie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274.

Rozstrzygnięciem konkursu będą zajmować się komisje konkursowe powołane przez Prezydenta m.st. Warszawy. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Wiesz lub widziałeś coś ciekawego? Napisz do nas!

Zobacz też