29 aktualna temperatura 30 °C
ciśnienie 1010 hPa pm2.5 17 μg/m3
Dobre powietrze. wilgotność 56% pm10 23 μg/m3
poniedziałek, 15 grudnia 2014 r. WL

22. spotkanie „Śladami Mistrzów…” – ksiądz Jan Twardowski

W sobotę, 20 grudnia 2014 r. o godz. 18.00 w Klubie Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23, odbędzie się ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu „Śladami Mistrzów… Wielkie Postacie na Saskiej Kępie”, poświęcone księdzu Janowi Twardowskiemu. Patronat nad cyklem objał Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe – Tomasz Kucharski.Przedświąteczne spotkanie będzie okazją do podzielenia się wspomnieniami o wikariuszu, także saskokępskiej parafii przy ul. Nobla, katechecie dzieci specjalnej troski, rektorowi warszawskiego Kościoła Sióstr Wizytek, księdzu, który nazywał siebie „Księdzem, który pisze wiersze”, poecie nazywanym „Janem od Biedronki”, laureatowi wielu nagród i odznaczeń (m.in. Nagroda im. Brata Alberta, nagroda PEN Clubu im. Roberta Gravesa, Order Uśmiechu, nagroda IKAR, nagroda TOTUS, która zwana jest również "katolickim Noblem"), Doktorze Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – księdzu Janie Twardowskim.

Księdza i poetę wspominać będą przyjaciele, między innymi z gimnazjum XXVII im. Tadeusza Czackiego. Nie zabraknie także rozmów o czasach w których Jan Twardowski był wikariuszem parafii na Nobla oraz tych z okresu w którym pełnił on funkcję rektora w sióstr Wizytek.

Gośćmi specjalnymi wieczoru będą:

 • Siostra Anna Teresa - Kościół Wizytek w Warszawie
 • Dr Aldona Kraus – przyjaciółka Księdza
 • Czesław Czapliński - fotograf, przyjaciel Księdza
 • Ks. Adam Ołdak - wikariusz saskokępskiej parafii
 • Marcin Bieliński - nauczyciel w XXVII LO im. Tadeusza Czackiego
 • Jerzy Słomczyński – publicysta
 • Uczniowie i absolwenci XXVII LO im. T. Czackiego w WarszawieGospodyni wieczoru oraz inicjatorka, organizatorka i koordynatorka projektu - Jadwiga Teresa Stępień składa szczególne podziękowania za wsparcie:

 • Siostrze Annie Teresie – z Kościoła Wizytek w Warszawie
 • Dr Aldonie Kraus – przyjaciółce Księdza
 • Czesławowi Czaplińskiemu – artyście fotografowi, przyjacielowi Księdza. Autorowi fotografii Księdza
 • Ks. Adamowi Ołdakowi - wikariuszowi saskokępskiej parafii
 • Marcinowi Bielińskiemu - nauczycielowi w XXVII LO im. Tadeusza Czackiego, Saskokępianinowi
 • Jerzemu Słomczyńskiemu – publicyście
 • Annie Koszyckiej – dyrektor XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
 • Uczniom i absolwentom XXVII LO im. T. Czackiego w Warszawie
 • Małgorzacie Trojnackiej - Zastępcy Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
 • dr Arkadiuszowi Adamczukowi - Oddział Zbiorów Specjalnych BU KUL
 • Markowi Pawelec - Dyrektorowi Archiwum Uniwersyteckiego KUL Jana Pawła II
 • Działowi Promocji i Kontaktów Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Leszkowi Kurowskiemu – Przewodniczącemu Stowarzyszenia Saska Kępa przy SBMPK
 • Krystynie Gott - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy oddz. TPW
 • Beacie Michalec - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
 • Rafałowi Kunickiemu – Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Marokańska”
 • Ewie Kielak-Ciemniewskiej - Redaktor Naczelny miesięcznika Stolica
 • Oldze Łęckiej – Redaktor „Wiadomości Sąsiedzkie”
 • Monice Redlickiej – drukarnia P.H.U Krystel
 • Veronique Marmillot – profesorowi języków obcych / Wimbledon – Londyn Wielka Brytania
 • Michałowi Szperlingowi – autorowi projektu graficznego zaproszenia i plakatu
 • Marii Juszczyk - Kierownik Klubu Kultury Saska Kępa
 • Barbarze Gebler- Wasiak – Dyrektor Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Pragi-Południe
 • Zespołom: Towarzystwu Przyjaciół Warszawy, Miesięcznikowi Stolica, Saska Kępa z Pasją, Reporterowi.pl, Periodyku Saska Kępa, Wiadomościom Sąsiedzkim
Wiesz lub widziałeś coś ciekawego? Napisz do nas!

Zobacz też