15 aktualna temperatura 15 °C
ciśnienie 1007 hPa pm2.5 9 μg/m3
Wspaniałe powietrze! wilgotność 94% pm10 11 μg/m3
czwartek, 20 listopada 2014 r. WL

XXI spotkanie z cyklu „Śladami Mistrzów…”

Najbliższa niedziela, 23 listopada, będzie okazją do poznania historii kolejnego wielkiego mieszkańca Saskiej Kępy. Zbliżające się spotkanie z cyklu „Śladami Mistrzów…” poświęcone będzie Tadeuszowi Kutrzebie. Cykl odbywa się pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, Tomasza Kucharskiego.Komendant Wyższej Szkoły Wojennej, generał dywizji Wojska Polskiego II RP, Dowódcy Armii „Poznań” podczas wojny obronnej 1939 r., pisarz i historyk wojskowości – takim dorobkiem można by obdzielić kilka osób. Postać Tadeusza Kutrzeby była jednak wyjątkowa, ponieważ łączyła wszystkie te osiągnięcia, wiedzę, doświadczenia i historie.

W trakcie spotkania zebrani będą mieli okazję poznać życie generała Kutrzeby, okres międzywojenny, czasy w których związany był z Wyższą Szkołą Wojenną, poznać szczegóły związane z jego działalnością podczas II Wojny Światowej, takie jak bitwa nad Bzurą, obrona Warszawy i podpisanie kapitulacji, relacje generała Kutrzeby z Marcelim „Sową” Porowskim - Prezydent powstańczej Warszawy. Część spotkania poświęcona będzie także inicjatywom mającym upamiętnić postać generała – staraniom Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy, które wiele lat temu czyniło wystąpiło do Jego Eminencji Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski o wyrażenie zgody na umieszczenie w Kościele parafialnym Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na Nobla 16 oraz umieszczeniu tablicy pamiątkowej na zbudowanym przez Kutrzebę domu przy ul. Bajońskiej 3/5.

Gośćmi specjalnymi wieczoru będą:

Anna Naja - Dyrektor zespołu szkół 77 im. Bolesława Prusa

Prof. dr hab. Marek Drozdowski - Honorowy Prezes Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy

Dr Zbigniew Dunin - Wilczyński - Starszy kustosz Muzeum Wojska Polskiego

Inż. Tadeusz Burchacki - Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy

Ks. Paweł Cieślik - Duszpasterz Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza - Skauci Europy

Mateusz Łabuz - Autor wortalu „II Wojna Światowa”Gospodyni wieczoru oraz inicjatorka i organizatorka całego cyklu – Jadwiga Terasa Stępień składa szczególne podziękowania za wsparcie:

Annie Naja - Dyrektor zespołu szkół 77 im. Bolesława Prusa

prof. dr hab. Markowi Drozdowskiemu - Honorowemu Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy

dr Zbigniewowi Dunin - Wilczyńskiemu - Starszemu kustoszowi Muzeum Wojska Polskiego

inż. Tadeuszowi Burchackiemu - Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy oddział Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

ks. Pawłowi Cieślikowi - Duszpasterz Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza - Skauci Europy

Mateuszowi Łabuzowi - Autor wortalu „II Wojna Światowa” - Lubień, woj. Małopolskie

Beacie Czekaj-Wiśniewskiej - zastępcy dyrektora ds. Ochrony i Promocji Zbiorów - Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

dr Czesławowi Andrzejowi Żakowi - Dyrektorowi Centralnego Archiwum Wojskowego

Edycie Polko-Ładak - Sekcja Zbiorów Specjalnych - Centralne Archiwum Wojskowe

prof. Zbigniewowi Wawerowi – Dyrektorowi Muzeum Wojska Polskiego

Włodzimierzowi Niderhausowi – Dyrektorowi Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Elżbiecie Karczewskiej – Archiwum „Czołówka” Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Krystynie Gott - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy oddział Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

Beacie Michalec - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

Ewie Kielak-Ciemniewskiej - Redaktor Naczelny miesięcznika Stolica

Oldze Łęckiej – Redaktor „Wiadomości Sąsiedzkie”

Monice Redlickiej – drukarnia P.H.U Krystel

Jolancie i Jerzemu Hrycakom - Fotocom Kodak Expres

Veronique Marmillot – profesor języków obcych / Wimbledon – Londyn Wielka Brytania

Michałowi Szperlingowi – autorowi projektu graficznego zaproszenia i plakatu

Marii Juszczyk - Kierownik Klubu Kultury Saska Kępa

Barbarze Gebler- Wasiak – Dyrektor Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Pragi-Południe

Zespołom: Towarzystwu Przyjaciół Warszawy, Miesięcznikowi Stolica, Saska Kępa z Pasją, Reporterowi.pl, Periodyku Saska Kępa, Wiadomościom Sąsiedzkim, wortal „II Wojna Światowa”

Dołączcie do wydarzenia na Facebooku:

Wydarzenie na Facebook

Wiesz lub widziałeś coś ciekawego? Napisz do nas!

Zobacz też