11 aktualna temperatura 7 °C
ciśnienie 1018 hPa pm2.5 7 μg/m3
Wspaniałe powietrze! wilgotność 45% pm10 8 μg/m3
poniedziałek, 27 października 2014 r. Zagrajmy Pod Baobabem

Muzyczne spotkania na Francuskiej 2014

Między 31 maja a 20 września 2014, w ogródku senegalskiej kawiarni Café Baobab, odbył się cykl 10 sobotnich koncertów, warsztatów gry na djembe oraz jam sessions.Podczas muzycznych sesji na Francuskiej wystąpili muzycy pochodzenia afrykańskiego i polskiego, m.in. Stefano Auguste, Mamadou Ba, Mamadou Diouf, Reda Haddad, Buba Kuyateh, Mohamed M'Bow, Kuba Pogorzelski, Pako Sarr – prezentując publiczności afrykańskie tradycje muzyczne oraz ich wpływ na współczesną kulturę Afryki. Cykl wydarzeń zwieńczył występ Kapeli Czerniakowskiej i koncert warszawskich szlagierów.

Założeniem spotkań było m.in. aktywne włączenie publiczonści w wydarzenia poprzez skrócenie dystansu między muzykami a odbiorcami, możliwość włączenia się w warsztaty i udostępnienie małych instrumentów perkusyjnych, na których uczestnicy mogli grać podczas koncertów i jam sessions wspólnie z muzykami.

Spotkania odbywały się w soboty, między 17:00 a 19:00 (31 maja, 14 i 28 czerwca, 5 i 19 lipca; 2, 16 i 30 sierpnia; 6 i 20 września 2014), a bieżące zapowiedzi programowe pojawiały się na stronie www.baobab-spotkania.pl oraz na facebooku.Na spotkaniach dostępna była krótka ankieta ewaluacyjna (8 pytań podstawowych, 3 dodatkowe), badająca ocenę samych spotkań (skąd uczestnicy dowiedzieli się o wydarzeniach, co podobało i co nie podobało im się w spotkaniach), umożliwiająca też wypowiedź na temat tego, jakich wydarzeń kulturalnych oczekują na Saskiej Kępie oraz co – jako mieszkańcom i nie-mieszkańcom Kępy – kojarzy im się z tym terenem. Ankieta została też udostępniona online, w serwisie Moje-ankiety.pl.

Anonimowe ankiety wypełniło 46 respondentów, odpowiedź na każde z pytań była dobrowolna – stąd w części ankiet nie pojawiły się odpowiedzi na niektóre pytania.
Pytania 1-4 badały opinie o Muzycznych spotkaniach na Francuskiej, natomiast 5-8 dotyczyły Saskiej Kępy. Trzy pytania dodatkowe odnosiły się do profilu osoby wypełniającej ankietę (wieku; tego, czy mieszka na Saskiej Kępie; skojarzeń z Saską Kępą).

Analogiczne ankiety były prowadzone przez Fundację Centrum Afro-Kultury Baobab także w 2013 roku, podczas cyklu Muzyczne spotkania na Francuskiej 2013.
Wyniki ankiet z 2013 i 2014 okazały się zbieżne, co można tłumaczyć m.in. zbliżoną ofertą kulturalną Saskiej Kępy w tych latach.
Jednak w porównaniu do 2013 roku, zmniejszył się odsetek osób, które w ankiecie stwierdziły, że Muzyczne spotkania na Francuskiej są dla nich pierwszym wydarzeniem kulturalnym na Saskiej Kępie, w jakim biorą udział (w 2013 było to 61.5% respondentów, w 2014 – 52.2%).

Poniższa krótka analiza ankiet przedstawia wyniki z odpowiedzi na pytania 5-8, związane z Saską Kępą.

Ważnym czynnikiem dla odpowiedzi związanych z Saską Kępą wydaje się profil uczestników ankiet: większość z nich (34 osoby; 73.9% respondentów) nie była mieszkańcami Saskiej Kępy, a dla 24 osób (52.2% respondentów) spotkania w ogródku Cafe Baobab były pierwszymi wydarzeniami kulturalnymi na Saskiej Kępie, w jakich wzięli udział.

Najliczniej reprezentowanymi przedziałami wiekowymi były: 26-35 lat (19 osób; 41.3%) i 36-45 lat (13 osób; 28.3%). Pozostali ankietowani reprezentowali następujące przedziały wiekowe: 13-18 (1 osoba), 19-25 (6 osób), 56-65 (5 osób) i powyżej 66 (1 osoba), przy czym 1 z respondentów nie udzielił odpowiedzi na to pytanie.

Oceniamy, że respondentom spoza Saskiej Kępy trudniej było wypowiedzieć się na otwarte pytanie, jakich wydarzeń brakuje na Kępie („Jakich wydarzeń kulturalnych Pani/Pana zdaniem brakuje na Saskiej Kępie? (np. typ wydarzeń, do kogo skierowane, tematyka)”). Wnioskujemy, że z tego względu odpowiedzi na to pytanie było tylko 32 (69,6% ankietowanych), a dwie odpowiedzi wprost stwierdzały „Nie wiem”. Część odpowiedzi zawierało jednak więcej niż jedną sugestię.

Wśród wskazań często pojawiały ogólne sugestie wydarzeń muzycznych, np. „Koncertów”, „Więcej koncertów ze wstępem wolnym”, „Muzyka”, „Muzyka na ulicy, tak jak dziś” (w sumie 24 wskazania). 4 respondentów sugerowało ogólnie wydarzenia dla młodzieży lub dzieci, po 2 osoby proponowały także wydarzenia filmowe („darmowych projekcji filmów”, „filmy francuskie”) oraz taneczne („taniec na powietrzu”, „spotkań tanecznych”).

Ankietowani udzielali też ogólnych odpowiedzi, np. „Wydarzeń łączących ludzi, warsztatów, koncertów”, „Jak najbardziej różnorodnych (wydarzeń)”, „Wydarzeń w plenerze”, „(wydarzeń) etnicznych”, „Przedstawień ulicznych”, „Więcej brazylijskich klimatów”. Jedna osoba zaznaczyła: „Ogólnie mogłoby dziać się więcej”.

Można wysnuć konkluzję, że część odpowiedzi sugerujących wydarzenia muzyczne była też wyraźnie inspirowana spotkaniami na Francuskiej – mimo że samo pytanie nie sugerowło żadnego konkretnego typu. Jedna osoba stwierdzała wprost: „Właśnie takich”.Takie odpowiedzi można zestawić z kontekstem bardzo dobrego odbioru cyklu wydarzeń w ogródku Café Baobab – 45 osób (97.8%) oceniło spotkania „bardzo dobrze” (najwyższa możliwa ocena), 1 osoba (2.2%) – „dobrze”. Nie było ocen negatywnych.
44 osoby (95.5%) stwierdziło, że chciałyby więcej wydarzeń zbliżonych profilem do Muzycznych spotkań na Francuskiej (2 nie udzieliły na to pytanie odpowiedzi, w tym jedna udzieliła komentarza „Nie wiem”).

Ostatnie pytanie ankiety (dodatkowe) miało charakter otwarty i pytało o skojarzenia z Saską Kępą. Udzieliło na nie odpowiedzi 36 osób (78.3%), a część respondentów podała kilka skojarzeń.

Z odpowiedzi wyłania się bardzo pozytywny obraz Saskiej Kępy – jako przestrzeni przyjaznej i lubianej. Co ważne, nie było odpowiedzi odnoszących się do Saskiej Kępy wyłącznie negatywnie (podobnie jak w ankietach z 2013 roku). Jedyną sugestią, którą można odbierać negatywnie to „dojazd w korkach”, która jednak była wpisana obok skojarzeń pozytywnych („Ekskluzywna dzielnica, dojazd w korkach, dobry styl”).

Wypowiedzi wskazywały na Saską Kępę jako miejsce zielone i mające wyróżniającą się atmosferę (15 odpowiedzi); miejsce z restauracjami i kawiarniami, budującymi miłą atmosferę (8 wskazań), a także kojarzące się z m.in. ulicą Francuską, Agnieszką Osiecką, Cafe Baobab i Francją (odpowiednio 6, 4, 3 i 3 odpowiedzi).

Ankietowani cenili również walory architektoniczne, m.in. niską zabudowę i ciekawą architektonicznie przestrzeń (w sumie 4 wskazania). 10 osób udzieliło odpowiedzi związanych z relacjami między ludźmi i pozytywnymi uczuciami, np. „Znajomi”, „Dzieciństwo”, „Młodość”, „Miłość”. 3 razy jako skojarzenie została wymieniona „kultura”, a w 4 opowidziach pojawiły się bardziej abstrakcyjne skojarzenia ogólne, zawsze jednak o pozytywnym wydźwięku, np. „Piękno”, „klasa”, „elegancja”.


Projekt „Muzyczne spotkania na Francuskiej 2014” Fundacji Centrum Afro-Kultury Baobab został zrealizowany przy wsparciu finansowym Biura Kultury m.st. Warszawy
Wiesz lub widziałeś coś ciekawego? Napisz do nas!

Zobacz też