11 aktualna temperatura 7 °C
ciśnienie 1018 hPa pm2.5 7 μg/m3
Wspaniałe powietrze! wilgotność 45% pm10 8 μg/m3
poniedziałek, 25 sierpnia 2014 r. LN

Dom Niewidomego Dziecka zostaje

18 lipca 2014 roku Wojewoda Mazowiecki odpowiedział na petycję sprzeciwiającą się likwidacji Domu Niewidomego Dziecka przy ulicy Obrońców 24. Intencją wojewody było jedynie zapewnienie działania placówki w ramach obowiązującego systemu prawnego.Petycja została złożona 20 czerwca 2014 roku. Podpisani zwrócili się do prezydenta RP, Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego i prezydenta m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz z prośbą o rozstrzygnięcie sprawy Domu Niewidomego Dziecka na Saskiej Kępie. Wcześniej wojewoda wypowiedział się o potrzebie zamknięcia ośrodka z powodu niespełnienia standardów technicznych przez budynek. Odwoływano się również do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Saskiej Kępy, który podobno nie przewidywał funkcji Domu Dziecka w tym miejscu. Natomiast zgodnie z opinią architektów budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. W dodatkuWydział Architektury i Urbanistyki dla Dzielnicy Praga Południe potwierdził, że istnienie Domu Dziecka Niewidomego nie narusza Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennegodzielnicy. Kolejny problem dotyczył tytułu prawnego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymido nieruchomości przy ulicy Obrońców 24. W związku z tym 18 czerwca 2014 roku Towarzystwo złożyło wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południeo stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości i ustalenie jej stanu prawnego.

Z odpowiedzi wojewody wynikło, że intencją podejmowanych przez urząd działań nie było likwidowanie placówki, ale zapewnienie jej działania w ramach obowiązującego systemu prawnego oraz stworzenie godnych i bezpiecznych warunków bytu dla dzieci niepełnosprawnych.Ze względu na przychylność wojewody Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi ma nadzieję na szybkie usunięcie wszystkich formalnych przeszkód dotyczących tej sprawy.

Dom przy ul. Obrońców jest DOMEM dla tych kilkorga dzieci w nim obecnie zamieszkujących. Nie można dopuścić do zniszczenia tego, co stanowi choćby najmniejszy substytut rodziny dla tych niewidomych sierot – mówią członkowie towarzystwa.

Sprawa ośrodka była szeroko omawiana w mediach. Powstał również projekt fotografa Mateusza Grochockiego „Dom Niewidomego Dziecka” ilustrujący życie zamieszkałych tam dzieci.
Wiesz lub widziałeś coś ciekawego? Napisz do nas!

Zobacz też