11 aktualna temperatura 7 °C
ciśnienie 1018 hPa pm2.5 7 μg/m3
Wspaniałe powietrze! wilgotność 45% pm10 8 μg/m3
środa, 14 maja 2014 r. Krystyna Gott

Rocznicowa "Warszawa w Kwiatach i Zieleni 2014"

W 80 rocznicę mianowania Komisarycznym Prezydentem m. st. Warszawy oraz w 70 rocznicę powołania na stanowisko Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy Stefana Starzyńskiego - społeczność Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz Prezydent m. st. Warszawy dedykuje tegoroczny XXXI Konkurs "Warszawa w kwiatach i zieleni 2014" Prezydentowi Stefanowi Starzyńskiemu, który pragnął by Warszawa stała się miastem kwiatów i zieleni.

Tradycyjnie organizatorami konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i Prezydent m. st. Warszawy. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy m. st. Warszawy oraz instytucje i firmy, prowadzące działalność na terenie Warszawy.

Konkurs dotyczy ozdobienia roślinami naturalnymi balkonów, loggii, okien, ogródków przydomowych, jak i terenów użyteczności publicznej (np. placów, parków, ogrodów jordanowskich, kawiarni, restauracji, kościołów, przedszkoli ). Do konkursu zapraszane są również osiedla mieszkaniowe (spółdzielnie i wspólnoty, jak również budynki komunalne). Oceniane będą ukwiecenia ogólnodostępne , a spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oceniane będą jako całość.

W tym roku na szczeblu ogólnomiejskim przewidziana jest Nagroda Specjalna im. Starzyńskiego za ukwiecenie obiektu w kolorystyce m. st. Warszawy t. j. w barwach : żółtej i czerwonej.

Kontynuowana jest nagroda "Mister kwiatów" za całościowe ukwiecenie budynku.

Będzie również Nagroda Specjalna Warszawska Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy za szczególne zasługi na rzecz konkursu i krzewienia jego idei.

Właściciele lub opiekunowie ukwieconych obiektów przystępują do konkursu poprzez wypełnienie stosownej karty zgłoszeń wraz z dwoma zdjęciami na płycie CD lub DVD. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21 czerwca.

Objazd Komisji Konkursowej w celu wyłonienia Laureatów Nagród Zarządu Głównego TPW i Nagród Prezydenta m. st. Warszawy odbędzie się w dniach od 7 do 11 lipca 2014 r. Nagrody te będą przyznawane spośród obiektów nominowanych przez Oddziały TPW -w tym przypadku przez Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy. . Karty zgłoszeń wraz z Regulaminem można pobrać ze strony internetowej : www.tpw.org.pl lub www.warszawawkwiatach.pl. Zdjęcia dołączone do zgłoszenia powinny być zapisane w formacie JPG wraz z opisem lub jako odbitki (min. 10 x 15)

Druki zgłoszeń do konkursu i wszelkie informacje związane z aplikacją do konkursu można uzyskać w Towarzystwie Przyjaciół Saskiej Kępy na cotygodniowych dyżurach , w środy : w godz. 16-18, w siedzibie Towarzystwa przy ul. Francuskiej 49 (klatka A, lok. "Ł" 17) lub za pomocą kontaktu telefonicznego : 602 590 305 czy mailowego : krystyna.gott@gmail.com .

Integralną częścią Konkursu "Warszawa w kwiatach i zieleni" jest konkurs organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy - Oddział TPW p. n. "Saska Kępa w kwiatach 2014". Tradycyjnie - z licznymi nagrodami , w tym już zwyczajowo , z prestiżowymi nagrodami Burmistrza Dzielnicy Pragi Południe oraz tegoroczną "niespodzianką" : nową edycją dyplomów.

Uroczyste zakończenie konkursu "Saska Kępa w kwiatach 2014" przewidziane jest na dzień 1 października b. r. w Klubie Kultury Saskiej Kępy przy ul.Brukselskiej 23.

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tej szlachetnej, bo integrującej rywalizacji , właścicieli balkonów , loggii, ogródków przydomowych, kawiarnianych i restauracyjnych, Spółdzielnie mieszkaniowe, małe i duże wspólnoty. Wszystkich, którzy chcą pięknej coraz piękniejszej Saskiej Kępy.

Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy - Oddział TPW zaprasza również do aktywnego udziału w tworzeniu programu uczczenia Stulecia włączenia Saskiej Kępy do Warszawy. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, które 18 marca 2013 roku obchodziło swoje 50-lecie, miało swoje prapoczątki w stowarzyszeniach , biorących na siebie obowiązki samorządowych reprezentacji. W 1916 roku powstały Towarzystwa Woli i Grochowa ( wcześnie istniało tylko Towarzystwo Pragi - założone w 1915 roku.

Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy - Oddział TPW - zainicjowało spotkania "obywatelskie" mające na celu integrację organizacji pozarządowych pod wspólnym hasłem: "Rok Stulecia Saskiej Kępy w Warszawie " .

TPSK jako inicjator tych spotkań wzięło na siebie rolę pewnego rodzaju "centrum" zapisującego inicjatywy, moderującego dyskusje.

Punktem wyjścia do stworzenia wspólnej płaszczyzny porozumienia była odpowiedź na fundamentalne pytanie : "razem czy osobno?!" - gdzie powinny przebiegać granice wsparcia najlepszych pomysłów a jakie granice wytycza indywidualizm artystyczny. Kolejne spotkania stanowią jakby odpowiedź na ten dosyć podstawowy problem. Potwierdzają, że porozumienie jest możliwe bez konieczności kompromisu artystycznego. Szereg propozycji i różnych inicjatyw z okazji Roku Jubileuszowego świadczy o ogromnym potencjale i bardzo kreatywnym "rozmachu" szeregu osób ( i organizacji pozarządowych ) połączonych szczególnym przywiązaniem do magicznego miejsca jakim jest Saska Kępa.

Ścieranie się poglądów, licytacja pomysłów, szacunek dla lepszych w konkurencji podobnych - było pasjonującą przygodą intelektualną dla uczestników tych spotkań i niewątpliwą okazją do powstania bądź zacieśnienia saskokępskich relacji. Spotykamy się cyklicznie i mamy nadzieję kontynuować tę praktykę - reagując na wszystkie wydarzenia istotne dla naszej społeczności, a przede wszystkim tworząc pewnego rodzaju pas transmisyjny dobrych wieści i dobrych inicjatyw.

Nie do przecenienia jawi się tutaj rola Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, która z uprzedniego "listka figowego" demokracji, raczej wyłącznie tytularnego organizmu quasi społecznego - staje się ważnym uczestnikiem życia prasko-południowej społeczności, skupiającej szereg organizacji pozarządowych .

Można już śmiało ocenić , że "renesans" możliwości i aktywności DKDS zawdzięcza nowemu Przewodniczącemu - p . Leszkowi Kurowskiemu - społecznikowi i bezkompromisowemu orędownikowi oddolnych inicjatyw.

Jest ogromna szansa na to, że ta integracja obywatelska zaprocentuje w kolejnym Stuleciu naszej Dzielnicy.

Życzymy sobie tego wszyscy!

Krystyna Gott
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy
Oddział TPW

Tagi: Warszawa W Kwiatach I Zieleni 2014

Wiesz lub widziałeś coś ciekawego? Napisz do nas!

Zobacz też