11 aktualna temperatura 7 °C
ciśnienie 1018 hPa pm2.5 7 μg/m3
Wspaniałe powietrze! wilgotność 45% pm10 8 μg/m3
czwartek, 27 lutego 2014 r.

Przygotowania do Święta Saskiej Kępy ruszyły!

Po raz kolejny w ramach dialogu społecznego rozpoczęły się konsultacje na temat przygotowań do Święta Saskiej Kępy Społeczna Rada Programowa ŚSK , która została powołana przez Burmistrza dzielnicy Tomasza Kucharskiego to organ doradczo –opiniotwórczy.


Misją tego gremium jest wytyczanie kierunków , dbanie o promocję działań artystycznych mieszkańców Saskiej Kępy oraz aktywizacja środowisk twórczych dzielnicy. Producentem Święta z ramienia Urzędu Dzielnicy nadal pozostaje Centrum Promocji Kultury Praga Południe pod zarządem pani Dyr. Barbary Wasiak Po zapoznaniu się z sugestiami przedstawicieli Rady,ostateczne decyzje co do kształtu tegorocznego Święta zostaną podjęte przez Producenta wydarzenia.

Od dwóch miesięcy Rada przygotowuje propozycje zmian organizacyjnych i programowych ŚSK.W wyniku obrad wspólnie z Burmistrzem T. Kucharskim i Dyr. B. Wasiak ustalono termin na 24-ego maja 2014 r. Na prośbę mieszkańców okolic ulicy Paryskiej, główny teren objęty działaniami wystawienniczo –kulturalnymi obejmie w tym roku również odcinek od Pl. Przymierza do ronda Wolframa. Rada zaproponowała również ,zagospodarowanie ul. Francuskiej w większym zakresie przez lokalnych restauratorów. Warunkiem, który umożliwi restauratorom wyjście z ogródkami w szerszym zakresie na ul. Francuską, będzie deklaracja współuczestnictwa w budowaniu artystycznego programu Święta.

Mottem przewodnim tegorocznego ŚSK będzie tytuł „Spotkajmy się na Saskiej Kępie” Jest to nawiązanie do historycznej tradycji bywania mieszkańców stolicy, w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych po tej stronie Wisły Rada opracowała również kryteria oceny ofert artystycznych, które wpłyną do CPK. Członkowie Rady także zasugerowali, żeby powołać komisję złożoną z osób zawodowo związanych z kulturą do rozpatrywanych ofert i aby ich opinia była brana pod uwagę przy ostatecznym wyborze programu.

Kryteria merytoryczne, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie złożonych ofert to:

  1. Zgodność programowa z tytułem przewodnim święta
  2. Pierwszeństwo dla artystów, wykonawców oraz organizacji związanych z Saską Kępą
  3. W formularzu ofertowym powinien znaleźć się zapis mówiący o dorobku artystycznym(opis) lub organizacyjnym przedsięwzięcia z możliwością dołączenia do oferty nagrań, zdjęć, zwłaszcza w przypadku debiutantów i amatorów
  4. O wyborze oferty nie może decydować jedynie kryterium finansowe, a przede wszystkim poziom artystyczny
  5. Oferty artystyczne (propozycje) powinny być dostosowane do odpowiedniego miejsca prezentacji
  6. Oferty powinny być różnorodne i skierowane do różnym grup wiekowych i społecznych


W związku z powyższymi decyzjami, zachęcamy wszystkich artystów związanych z naszą dzielnicą do włączenia się w Święto Saskiej Kępy i składanie propozycji działań kulturalnych z różnych dziedzin sztuki. Oferty można składać bezpośrednio w CPK w sekretariacie na ul. Podskarbińskiej 2 lub internetowo przez stronę CPK. Wszystkie informacje na temat procedur zainteresowani znajdą na stronie http://www.cpk.art.pl/News/view/2751.

Rzecznik prasowy Społecznej rady ŚSK Dorota Wardyńska

Wiesz lub widziałeś coś ciekawego? Napisz do nas!

Zobacz też