11 aktualna temperatura 7 °C
ciśnienie 1018 hPa pm2.5 7 μg/m3
Wspaniałe powietrze! wilgotność 45% pm10 8 μg/m3
sobota, 23 czerwca 2018 r. Damian

Znamy nowy skład Rady naszego osiedla

W minioną niedzielę, 17 czerwca, odbyły się wybory do rad osiedli. Znamy nazwiska osób które będą nas reprezentowały w Samorządzie Mieszkanców Saskiej Kępy.

Wybory do rad osiedli odbywają się co cztery lata. Rada składa się z wybranych w mieszkańców, dla których przyszłość dzielnicy nie jest obojętna. Samorząd Mieszkańców, nazywany inaczej Radą Osiedla, to jednostka pomocnicza niższego rzędu w Dzielnicy. Nie należy jej mylić z Radą Dzielnicy. Członkowie Samorządu pełnią swoją rolę społecznie a do ich zadań należy przede wszystkim podejmowanie inicjatyw, opiniowanie i składanie wniosków we wszystkich sprawach o znaczeniu lokalnym.

Podobnie jak cztery lata temu liczba kandydatów do lokalnych wyborów samorządowych na Saskiej Kępie była imponująca. W tegorocznym głosowaniu brali również udział działacze z szóstej kadencji (2014 - 2018). Na 21 osób które zasiądą w siódmej kadencji samorządu aż 12 zasiadało w radzie przez ostatnie cztery lata.

Skład rady osiedla Saska Kępa VII kadencji (2018-2022)

 1. Popkowski Przemysław (211 głosów)
 2. Rudzki Tadeusz* (193 głosy)
 3. Brykowska Liniecka Ewa (167 głosów)
 4. Wyrożemski Andrzej* (159 głosów)
 5. Piętka Magdalena (157 głosów)
 6. Śpiewak Michał* (146 głosów)
 7. Jaworski Grzegorz* (143 głosy)
 8. Fryc Barbara* (143 głosy)
 9. Biskup Arkadiusz (129 głosów)
 10. Terlecka Mirosława* (127 głosów)
 11. Tworkowska Pieńkosz Jolanta* (121 głosów)
 1. Skotarek Paweł* (105 głosów)
 2. Szydłowska Ewa* (103 głosy)
 3. Bartoszewski Piotr* (100 głosów)
 4. Wierzbowski Michał* (85 głosów)
 5. Gac Tomasz Marcin (79 głosów)
 6. Morończyk Daniel Antoni (77 głosów)
 7. Gac Mariola Anna (74 głosy)
 8. Wierzbowski Czesław* (73 głosy)
 9. Wierzbicka Katarzyna (72 głosy)
 10. Banaszkiewicz Sławomir Wojciech (71 głosów)
*) Osoby wchodzące w skład poprzedniej (szóstej) kadencji samorządu.

Warto wspomnieć o tym, iż dwóch kandydatów otrzymało taką samą ilość głosów. Mowa konkretnie o Pani Magdalenie Koralewskiej Rubenfeld oraz Panu Wojciechowi Sławomirowi Banaszkiewicz, którzy mieli po 71 punktów. W związku z tym komisja przeprowadziła specjalne losowanie, które miało na celu rozstrzygnięcie remisu. Finalnie, dwudziestym pierwszym członkiem (według liczby punktów) siódmej kadencji Rady Osiedla Saska Kępa został Pan Wojciech Sławomir Banaszkiewicz.

Na kandydatów można było głosować w dwóch punktach obwodowej komisji wyborczej na Saskiej Kępie: w Liceum Ogólnokształcącym imienia Bolesława Prusa przy ulicy Zwycięzców 7/9 oraz w Zespole Szkół numer 37 przy Alei Stanów Zjednoczonych 24. Mimo że, że przy każdych wyborach frekwencja jest coraz wyższa, to nadal pozostawia wiele do życzenia. Średnia frekwencja na Pradze Południe wyniosła 1,7 %, dla porównania w 2014 roku była nieco niższa - 1.35%. Według statystyk zarówno cztery lata temu jak i w tym roku najlepiej z całej dzielnicy wypadła Saska Kępa - 2.6 % (w 2014 - 3%). Lepszą frekwencję w stosunku do 2014 roku odnotowano na Kamionku, Grochowie Północnym oraz Grochowie Centrum. Wynik w tych dzielnicach nieznacznie przekroczył 2%, na Grochowie Centrum zagłosowało dokładnie 2% mieszkańców. Cztery lata temu frekwencja na tych obszarach wahała się od 0.6% do 1.2%. Nieznaczny progres można zaobserwować także na Grochowie Południowym, gdzie nastąpił wzrost frekwencji z 0.7 % w 2014 do 0.9% w 2018. Spadek zaś odnotowano w okręgu Grochów Kinowa, gdzie tylko 0.8 % mieszkańców oddało swój głos. Cztery lata frekwencja wyniosła tu dokładnie 1%.

Pragniemy nadmienić, iż rada osiedla Przyczółek Grochowski została rozwiązana z powodu bardzo małej liczby kandydatów. Na uwagę zasługuje fakt, iż cztery lata temu frekwencja w tym okręgu była jedną z wyższych na Pradze Południe, wyniosła bowiem 2.4%.

O działalności naszego samorządu możecie poczytać na stronie www.kepa.waw.pl oraz na profilu facebookowym: Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy.

Kim są członkowie nowego składu samorządu?

Wielokrotnie spotykaliśmy się z Waszymi pytaniami: "Nie wiem na kogo głosować, nie znam tych osób". Na stronach profilu facebookowego: FB/WyboryRadOsiedli można było przeczytać kilka krótkie notki o kilku z powyższych osób - zamieszczamy je poniżej. Wszystkich członków nowej rady naszego osiedla zachęcamy do przesłania do nas (redakcja@saskakepa.waw.pl) krótkiej notki biograficznej i zdjęcia aby przybliżyli wszystkim mieszkańcom swoją osobę.

Sławomir Banaszkiewicz

Mieszkaniec Saskiej Kępy od 8 lat. Od początku zauroczony klimatem i architekturą Osiedla.J ako Radny w pierwszej kolejności chcialby zadbać o zachowanie unikalnej architektury oraz walorów przyrodniczych tego miejsca. Dodatkowo posiadając doświadczenie w pracy w samorządzie chciałbym poprawić komunikacje na lini mieszkańcy - Urząd Dzielnicy, Urzad Miasta, Jedostki organizacyjne.
Prywatnie, mąż i tata dwóch chłopców.
Ewa Brykowska-Liniecka

"Mieszkam na Saskiej Kępie od dzieciństwa. Jestem ilustratorką i projektantką. Nie należę do żadnej partii politycznej.
Od 10 lat jestem zaangażowana w działania społeczne na rzecz zachowania charakteru Saskiej Kępy, jej architektury, zieleni i estetyki a także związków sąsiedzkich i potrzeb mieszkańców.

Należę do Stowarzyszenia ŁADna Kępa, w którym działam w szerokim zakresie m.in.:
- współtworzę wystawę "O Architektach, Architekturze i Miejscach Saskiej Kępy", prezentowaną podczas kolejnych edycji Święta Saskiej Kępy;
- aktywnie uczestniczę w organizowaniu powołanej przez ŁADną Kępę Nagrody im. Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy dla najlepszych realizacji na Saskiej Kępie, której celem jest promowanie dobrych praktyk architektonicznych;
- reprezentuję ŁADną Kępę w powołanym przez Burmistrza Zespole ds. Parkowania i Organizacji Ruchu, w którym wraz ze Stowarzyszeniem Obywatelskim Saska Kępa, Samorządem Mieszkańców Saskiej Kępy i Towarzystwem Przyjaciół Saskiej Kępy zabiegamy o poprawę sytuacji komunikacyjnej SK.

Działając w ŁADnej Kępie ( https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.LADnaKepa ), a także indywidualnie, realizuję pomysły zmierzające do uporządkowania przestrzeni publicznej.

Jestem inicjatorką akcji "Wokół Plonu" ( https://www.facebook.com/Wokol.Plonu ), której celem było przywrócenie pierwotnego stanu miejsca przy zbiegu ulic Katowickiej i Zwycięzców: rekonstrukcja płaskorzeźby, odbudowa dwóch ław i utworzenie skweru. Nadal opiekuję się tym miejscem, a także prowadzę fanpage Wokół Plonu na facebooku. Współpracowałam przy tworzeniu koncepcji Ptasiego Ogrodu przy ulicy Nobla – zwycięskiego projektu Budżetu Partycypacyjnego w 2016 r.

Wspieram działania lokalne wielu organizacji i indywidualnych mieszkańców poprzez bezinteresowne wykonywanie na ich potrzeby plakatów, ulotek, logotypów itp. Współtworzyłam wystawę pt. “Rzeźbiarze Saskiej Kępy wczoraj i dziś” otwierającą działalność PROM-u Kultury Saska Kępa w 2011 r. Włączam się zawodowo w życie Saskiej Kępy: m.in. jako ilustratorka i projektantka uczestniczyłam w wystawie “Artyści Saskiej Kępy”. Moją pasją jest historia Saskiej Kępy, dlatego w ramach prac Samorządu Osiedlowego, oprócz powierzonych mi zadań oraz obowiązków, pragnęłabym stworzyć Archiwum Saskiej Kępy – Moja Saska Kępa - pod patronatem państwowej instytucji. Zadaniem Archiwum – miejsca dostępnego dla każdego saskokępianina chcącego podzielić się swoją historią i dokumentami – byłoby utrwalenie i ocalenie od zapomnienia historii Kępy, czasów jej powstawania, jej architektury, zwyczajów i życia mieszkańców.
Magdalena Piętka

"Mieszkam na Saskiej Kępie od urodzenia. Działam w Stowarzyszeniu ŁADna Kępa, które troszczy się o zachowanie i popularyzowanie unikalnego, zabytkowego charakteru Saskiej Kępy w sferze architektury, zieleni i ładu przestrzennego.

Nasze osiedle to dla mnie oaza spokoju i zieleni pośród miejskiego zgiełku. Dlatego z zapałem i entuzjazmem działam na rzecz lokalnej społeczności, aby Saska Kępa była miejscem przyjaznym zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających ją gości."
Przemysław Popkowski

"Interesują mnie wszelkie sprawy związane z moją Saską Kępą: od przysłowiowej dziury w jezdni, po rozwiązania systemowe jak organizacja ruchu i parkowania. No i oczywiście historia dzielnicy.

Jestem aktywnym działaczem Stowarzyszenia Obywatelskiego Saska Kępa zajmującego się głównie kulturą i historią Saskiej Kępy, ale także sprawami bieżącymi. Od lat współorganizuję Święto Saskiej Kępy, drugi raz z rzędu miałem przyjemność zasiadać w Radzie Programowej ŚSK. Przez kilka edycji Święta współorganizowałem Saską Grę Miejską, byłem współautorem pytań dla zawodników.

Pisuję artykuły do periodyku „Saska Kępa”, głównie dotyczące historii dzielnicy (ostatnio cykl: Historia, niepełna, jednej ulicy). Jestem także autorem kilkudziesięciu haseł w internetowej historii Warszawy na http://warszawa.wikia.com/ Jako Saskokępianin, ale i działkowiec, od początku zaangażowałem się w inicjatywę przeciwników tzw. tramwaju na Gocław. Jestem inicjatorem oraz członkiem Zespołu ds. Parkowania i Organizacji Ruchu na SK przy Burmistrzu Dzielnicy. Wspólnie z Samorządem SK, Ładną Kępą oraz Towarzystwem Przyjaciół SK forsujemy zmiany, które wg nas są najkorzystniejsze dla dzielnicy. W 2015 roku doprowadziłem do odsłonięcia tablicy upamiętniającej Aleksandra Żabczyńskiego na kamienicy przy ul. Łotewskiej 4. Dwa lata później udało mi się przekonać Komisję Nazewnictwa miasta st. Warszawy do nazwania początku ulicy Walecznych przy Wale Miedzeszyńskim Zaułkiem Marii i Aleksandra Żabczyńskich, który 21 czerwca 2017 roku został uroczyście otwarty. Następnie wraz z dyrekcją PROM-u Kultury Saska Kępa zainicjowałem cykl pokazów polskich przedwojennych filmów pt. " W dawnym kinie". Na facebooku prowadzę m.in. strony: Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kępa, Zaułek Żabczyńskich, Tak dla właściwego wykorzystania identyfikatorów SK oraz Rodzinne Ogrody Działkowe Warszawa Jeżeli zostanę wybrany do Samorządu Saskiej Kępy będę robił dokładnie to co teraz, czyli działał na rzecz mojej dzielnicy - mam nadzieję, że w szerszej skali :) "
Tadeusz Rudzki

"Od urodzenia (1988) mieszkam na Saskiej Kępie, jestem z Rodziny, która związana jest z tą częścią miasta od kilku pokoleń. Mam wyższe wykształcenie, na co dzień jestem pracownikiem organizacji pozarządowej, nie należę do żadnej partii politycznej. W wolnym czasie lubię podróżować i żeglować.

Stale interweniuję w rozmaitych sprawach lokalnych z wykorzystaniem takich narzędzi jak nr 19 115 czy budżet partycypacyjny. Od 2014 działam w radzie osiedla (Samorządzie Mieszkańców Saskiej Kępy), dzięki czemu przyczyniłem się do wzrostu liczby interwencji kierowanych do Urzędu Dzielnicy (http://kepa.waw.pl/interwencje.htm). Jestem też główną osobą odpowiedzialną za obecność Samorządu Mieszkańców w mediach społecznościowych w kadencji 2014-2018.

Wspólnie z innymi mieszkańcami angażuję się m.in. w takie inicjatywy jak:
- projekt „Ptasi ogród przy ulicy Nobla” w budżecie partycypacyjnym;
- inicjatywa „Wokół Plonu”, za którą otrzymałem „Nagrodę im. Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy”;
- akcja „Cicho jest w Parku Skaryszewskim”, która została wyróżniona „Nagrodą Pańskiej Skórki” – w działaniach uczestniczę z ramienia ogólnodzielnicowego Stowarzyszenia „Wiatrak”, którego jestem współzałożycielem.

Wcześniej w sprawy lokalne angażowałem się przede wszystkim w obszarach związanych z kulturą i tożsamością lokalną. Jestem współautorem m.in. wystawy planszowej „Warto o nich pamiętać. Rzeźbiarze Saskiej Kępy” (2010) oraz katalogu pierwszej wystawy w Klubie Kultury „Rzeźbiarze Saskiej Kępy wczoraj i dziś” (2011). Prowadziłem panel podczas finisażu wystawy „Artyści Saskiej Kępy” (2016), ponadto współtworzę stronę internetową o Józefie Gosławskim, rzeźbiarzu związanym z Saską Kępą.

Od lat publikuję w lokalnej prasie (m.in. gazecie „Saska Kępa”, gdzie informuję o działaniach Samorządu Mieszkańców) oraz wypowiadam się dla mediów w rozmaitych sprawach lokalnych.

W kolejnej kadencji Samorządu chciałbym podejmować interwencje w takich sprawach jak:
- poprawa infrastruktury i warunków ruchu dla pieszych
- ochrona terenów zielonych – skwerów, otoczenia Kanału Wystawowego oraz obszaru Rodzinnych Ogrodów Działkowych
- uwzględnianie interesu społeczności lokalnej przy organizacji imprez masowych oraz przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych
- jakość przestrzeni publicznej – w tym stan rzeźb plenerowych w okolicy Międzynarodowej i Afrykańskiej
- kontynuacja współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i nieformalnymi inicjatywami mieszkańców
- kontynuacja współpracy z sąsiednimi radami osiedli i wspólne wystąpienia w interesie całej dzielnicy"
Paweł Skotarek

Od urodzenia (czyli od 36 lat) mieszkaniec Saskiej Kępy. Z wykształcenia prawnik i historyk. Przez wiele lat przedsiębiorca, obecnie doradca w sektorze publicznym. Działacz trzeciego sektora, członek i jeden z założycieli Stowarzyszenia Wiatrak. Członek Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy mijającej kadencji.


Michał Śpiewak

"Na Saskiej Kępie mieszkam 20 lat. Dobiega końca moja druga kadencja w radzie osiedla Saskiej Kępy. Jestem jej vice przewodniczącym. Podczas przeszło stu moich dyżurów w ciągu ostatniej kadencji przyjętych zostały dziesiątki mieszkańców, którzy zgłaszali swoje pomysły, problemy, czy pytania. Na tej bazie często powstawały pisma kierowane do Urzędu Dzielnicy. Nie należę do żadnej partii politycznej. Kandyduję ponownie, gdyż widzę, że mieszkańcy korzystają z tej Rady a także zależy mi, by mieć wpływ na zmiany jakie zachodzą na Saskiej Kępie. W tym roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego jest realizowany mój projekt. Należę do ogólnodzielnicowego Stowarzyszenia „Wiatrak”.

Prowadzę również Fundację, która aktualnie realizuje projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w zdegradowanej po PGR-owskiej rzeczywistości. Ale to już daleko stąd."


Jolanta Tworkowska-Pieńkosz

"Mieszkam na Saskiej Kępie na Osiedlu Międzynarodowa. Byłam Członkiem Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy w kończącej się właśnie kadencji. Wraz z sąsiadami i przyjaciółmi złożyliśmy w tym czasie m.in. projekt do BP Warszawy „Kanał Wystawowy wizytówką Saskiej Kępy”, który zwyciężył i został zrealizowany w 2016 roku. Jestem osobą aktywną społecznie, nie są mi obojętne sprawy które dzieją się wokół mnie. Jeśli widzę problem - reaguję, pisze pisma, zgłaszam do odpowiednich urzędów, służb odpowiedzialnych za daną sprawę. Uważam, że aby coś osiągnąć dla swej społeczności lokalnej trzeba być aktywnym uczestnikiem jej życia.

Prywatnie jestem z wykształcenia prawnikiem, z zawodu księgową, mam męża oraz cudowną czwórkę dzieci - które od małego uczę że nie można być osobami obojętnymi na to wszystko co dzieje się wokół Nas, w najbliższym Nam otoczeniu."

Tagi: Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy, Wybory Do Samorządu Osiedla Saska Kępa, Samorząd Saskiej Kępy

Wiesz lub widziałeś coś ciekawego? Napisz do nas!
Zobacz również
Lex Deweloper na Saskiej Kępie - podejście drugie

Lex Deweloper na Saskiej Kępie - podejście drugie

środa, 2.09.2020 8

Deweloper Grupo Lar złożył w Urzędzie Miasta drugi wniosek o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji przy ulicy Lizbońskiej. Deweloper po raz pierwszy zwrócił się w tej sprawie do Ratusza już w maju, ale finalnie anulował prośbę. Teraz ponawia próbę, korygując projekt. [...]

Lex Deweloper na Saskiej Kępie

Lex Deweloper na Saskiej Kępie

poniedziałek, 8.06.2020 60

Deweloper Grupo Lar chciałby wybudować inwestycję w miejscu dawnej przepompowni przy ulicy Lizbońskiej. Złożył już nawet wniosek w Stołecznym Ratuszu, natomiast mieszkańcy mają dwa tygodnie na zgłaszanie uwag. [...]

Zbliżają się wybory Rady Osiedla Saska Kępa

Zbliżają się wybory Rady Osiedla Saska Kępa

wtorek, 1.05.2018 5

Już 17 czerwca 2018 roku odbędą się wybory do rad osiedli, czyli samorządów mieszkańców. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są od 21 do 25 maja 2018. Wszystkich, którym nie jest obojętna przyszłość naszej okolicy, zachęcamy do aktywnego udziału! [...]

„Parkuj i jedź” na Narodowym sprawdza się

„Parkuj i jedź” na Narodowym sprawdza się

środa, 21.10.2015

Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy wyraził stanowisko w sprawie parkingu „Parkuj i jedź” na Stadionie Narodowym, w którym podkreślił, że bardzo docenia utworzenie parkingu oraz opowiedział się za jego funkcjonowaniem po otwarciu mostu Łazienkowskiego. [...]

Zobacz też