11 aktualna temperatura 7 °C
ciśnienie 1018 hPa pm2.5 7 μg/m3
Wspaniałe powietrze! wilgotność 45% pm10 8 μg/m3
wtorek, 21 listopada 2017 r. Michał

Trzy warianty tramwaju na Gocław

Budowa linii tramwajowej na Gocław budzi skrajne emocje. Decyzja o powstaniu nowego połączenia wydaje się być już przesądzona, jednak nadal nie nie jest znany ostateczny wariant zagospodarowania terenów wzdłuż Kanału Wystawowego.

Budowa linii tramwajowej na Gocław budzi skrajne emocje. Decyzja o powstaniu nowego połączenia wydaje się być już przesądzona, jednak nadal nie nie jest znany ostateczny kształ tej inwestycji i sposób zagospodarowania terenów wzdłuż Kanału Wystawowego. Jak informowaliśmy kilka dni temu, trawają konsultacje trzech wariantów zagospodarowania tego terenu. Jak informują Tramwaje Warszawskie: "Z uwagi na zróżnicowanie funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenów przyległych bezpośrednio do poszczególnych wyodrębnionych odcinków tej trasy, zachodzi konieczność opracowania nowych form zagospodarowania jej otoczenia. Wymaga to uwzględnienia specyfiki danego fragmentu nowej inwestycji, przy jednoczesnym zastosowaniu rozwiązań zapewniających wysoki standard jakości przestrzeni miejskiej."

Spółka Tramwaje Warszawskie zleciła Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW opracowanie koncepcji programowo-przestrzenne dotyczącej rejonu Kanału Wystawowego.

Wariant I

Najszersza przedstawiona koncepcja obejmująca powierzchnię ponad 10 hektarów i pas terenu o szerokości około 60m.

"W wariancie I ,,zielone” tory tramwajowe prowadzone są w odległości 28,0 m od nabrzeża Kanału Wystawowego oraz 27,0 m od terenu ogrodów działkowych. Powierzchnia terenu opracowania umożliwia zaprojektowanie szerokiego pasa roślinnego (złożonego z drzew liściastych i iglastych, zróżnicowanych gatunkowo grup krzewów oraz roślinności zielnej, m.in. traw ozdobnych), pełniącego funkcje przyrodnicze i przestrzenne. Pasy roślinne zaprojektowano po obu stronach torowiska w celu utworzenia strefy izolacyjnej dla pozostałego terenu o funkcjach rekreacyjno-wypoczynkowych.

W strefie wypoczynkowej, położonej wzdłuż nabrzeża Kanału Wystawowego, zaprojektowano ciąg pieszy (2,0 m szerokości) z licznymi placykami wypoczynkowymi wyposażonymi w stoliki do gier (np. szachy, warcaby) oraz stanowiska do grillowania, zlokalizowane w wyznaczonych miejscach na murawach rekreacyjnych. Program w tej strefie uzupełniają projektowane zejścia do wody oraz pomosty widokowe do obserwacji m.in. roślinności przywodnej, ptactwa.

W drugiej części terenu opracowania (pas terenu o szerokości 27,0 m, położony po wschodniej stronie torowiska, graniczący z ROD), od strony ogródków zaprojektowano ciąg spacerowy oraz – oddzieloną pasem krzewów – drogę rowerową. Przy drodze rowerowej przewiduje się lokalizację miejsc parkingowych dla rowerów. Droga może pełnić rolę trasy tranzytowej, umożliwiając bezkolizyjnie i płynne przemieszczanie przez teren opracowania od al. Waszyngtona oraz włączenie się w projektowany węzeł przy al. Stanów Zjednoczonych.

Program rekreacyjny w tej części terenu uzupełnia „naturalny plac zabaw” dla dzieci oraz ścieżka rekreacyjna przeznaczona do uprawiania joggingu wraz z urządzeniami siłowni plenerowej.

Projektowane zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Wystawowego po stronie wschodniej łączy się z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym osiedla Międzynarodowa po stronie zachodniej Kanału, poprzez istniejący mostek dla pieszych w istniejącej lokalizacji oraz projektowane dodatkowe kładki m. in. na wysokości ul. Zwycięzców, gdzie planowany jest przystanek tramwajowy z dwoma zewnętrznymi peronami.

Teren zieleni, położony w pobliżu ul. Zwycięzców (który stanowi strefę wejściową na teren ROD a w przyszłości dojście do przystanków tramwajowych), został funkcjonalnie i przestrzennie włączony w projektowany obszar opracowania. Ze względu na jego położenie i pełnione funkcje, przewiduje się lokalizację reprezentacyjnego placu wejściowego z elementami wodnymi, siedziskami oraz zakomponowaną roślinnością.

Przy ciągach pieszych i rowerowych o nawierzchniach przepuszczalnych przewiduje się usytuowanie ławek oraz koszy na śmieci, a także energooszczędnych latarni."

Wariant II

Wariant pośredni o powierzchni zagospodarowania około 9 hektarów i pasie terenu o szerokości 42 metrów

"W wariancie II tory tramwajowe przebiegają w odległości 28,0 m od nabrzeża Kanału Wystawowego, zmienia się natomiast szerokość pasa od strony ogrodów działkowych i wynosi ok. 10,0 m. W związku z powyższym, charakter zagospodarowania terenu od strony Kanału zbliżony jest do wariantu I.

Wzdłuż nabrzeża poprowadzono ciąg pieszy z programem towarzyszącym – z placami wypoczynkowymi z ławkami, stolikami do gier (np. szachy, warcaby), małymi placami zabaw dla dzieci, stanowiskami do grillowania. Na pozostałym terenie zaprojektowano liczne nasadzenia drzew liściastych, iglastych, krzewów oraz roślinności zielnej, które mają pełnić rolę izolacyjną od przebiegającej trasy tramwaju.

Po drugiej stronie torowiska w pobliżu ogrodów działkowych, ze względu na ograniczony pas terenu, przewiduje się jedynie oświetlony ciąg pieszy o szerokości 2,0 m, ramowany roślinnością wysoką, izolującą od torów tramwajowych.

Projektuje się również – podobnie jak w wariancie I – zejścia do wody oraz drewniane podesty widokowe do obserwacji roślinności przywodnej oraz ptactwa.

W koncepcji przewiduje się włączenie istniejącej drogi rowerowej biegnącej po zachodniej stronie Kanału, do projektowanego ciągu wzdłuż torowiska i dalej do węzła w alei Stanów Zjednoczonych.

Pozostały teren opracowania, zlokalizowany po zachodniej stronie Kanału Wystawowego przy zabudowie wielorodzinnej ul. Międzynarodowej, został zaprojektowany podobnie jak w wariancie I."

Wariant III

Najwęższy, bo wykorzystuje jedynie pas o szerokości 27 metrów i około 8.3 hektara powierzchni zagospodarowania.

"W wariancie III trasa tramwaju przebiega w niewielkiej odległości 18,0 m od Kanału Wystawowego. W związku z ograniczoną powierzchnią terenu opracowania, zakłada się w tej części zaprojektowanie przede wszystkim nasadzeń roślinności wysokiej, złożonych głównie z drzew a także grup krzewów oraz roślinności zielnej. Będą one stanowić strefę buforową, oddzielającą od torowiska projektowany 2-metrowej szerokości ciąg spacerowy, uzupełniony o liczne aneksy z ławkami. Ponadto projektuje się, tak jak w pozostałych wariantach, zejścia do wody oraz drewniane podesty widokowe do obserwacji roślinności przywodnej oraz ptactwa.

Po drugiej stronie torowiska, od strony ogrodów działkowych, na fragmentach terenu zaprojektowano pas roślinności wysokiej (szer. 4 m), stanowiący wizualną izolację dla właścicieli ROD.

Teren opracowania zlokalizowany po zachodniej stronie Kanału Wystawowego przy zabudowie wielorodzinnej ul. Międzynarodowej, został zaprojektowany podobnie jak w wariancie I, wraz z włączeniem istniejącej drogi rowerowej do projektowanego ciągu wzdłuż torowiska i dalej do węzła w alei Stanów Zjednoczonych."

Tagi: Tramwaj Na Gocław, Linia Tramwajowa, Protest, Tramwaje Warszawskie

Wiesz lub widziałeś coś ciekawego? Napisz do nas!
Zobacz również
Trzecia linia metra w drodze!

Trzecia linia metra w drodze!

piątek, 19.03.2021

15 marca Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że Ratusz rozpoczyna już prace nad budową trzeciej linii metra. Kolejna nitka podziemnej kolejki połączy Pragę Południe ze Śródmieściem. Urząd Miasta ma zamrozić środki na tą inwestycję. [...]

Czy Warszawski Transport Publiczny przejmie działki na Kinowej? Mieszkańcy protestują

Czy Warszawski Transport Publiczny przejmie działki na Kinowej? Mieszkańcy protestują

środa, 10.02.2021

W listopadzie 2020 roku Komisja Ochrony Środowiska miała rozważyć kwestię zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jak się okazuje miałby na tym skorzystać stołeczny operator komunikacji miejskiej - Warszawski Transport Publiczny, który przejąłby i docelowo zlikwidował tereny ogrodów działkowych przy ulicy Kinowej. [...]

Tramwaj na Gocław na torze przeszkód

Tramwaj na Gocław na torze przeszkód

poniedziałek, 7.12.2020

Projekt nowej linii tramwajowej miał zostać wykonany do końca października, ale tak się jednak nie stało. Wszystkiemu winna jest pandemia. Tramwaje Warszawskie deklarują, że złożą wniosek o pozwolenie na budowę najwcześniej w lutym 2021 roku. [...]

Zmiany w Alei Waszyngtona

Zmiany w Alei Waszyngtona

niedziela, 18.10.2020 175

Tramwaje Warszawskie zamierzają wyremontować torowisko oraz jezdnię Alei Waszyngtona. Termin rozpoczęcia robót jest jeszcze nieznany. [...]

Zobacz też