Samorząd Saskiej Kępy

Zakres działań

Do zakresu działania Samorządu należy podejmowanie inicjatyw, opiniowanie i składanie wniosków we wszystkich sprawach o znaczeniu lokalnym. Szczegółowy katalog spraw znajduje się w Statucie. Organami Samorządu Mieszkańców są Rada Osiedla i Zarząd Osiedla.

Skład Samorządu Mieszkańców V Kadencji

Kadencja od 2010 roku

  • Magdalena Czerwosz - przewodnicząca
  • Grzegorz Jaworski - zastępca
  • Hubert Zalewski - sekretarz
  • Michał Śpiewak - skarbnik
  • Alina Borczon-Chaszczewska - członek Zarządu
  • Barbara Fryc - członek Zarządu

oraz:

Arkadiusz Biskup, Marzanna Boruc, Ryszard Gurne, Michał Jeleń, Zbigniew Jędrzejczyk, Józef Karczmarek, Wanda Klonowska-Żelazko, Tomasz Koper, Krzysztof Koszewski, Florian Ruszkowski, Jadwiga Stępień, Mirosława Terlecka, Joanna Tkaczyk, Czesław Wierzbowski, Andrzej Wyrożemski

Kontakt

telefon: (22) 616 30 35 (wtorki 17.00 - 19.00)
adres: ul. Jana Styki 25, 03-928 Warszawa
email: kepa@kepa.waw.pl
www.kepa.waw.pl

Radni dyżurują we wtorki w siedzibie Samorządu w godz. 17.00-19.00.