Regulamin konkursu pt. "WYGRAJ VOUCHER DO RESTAURACJI"

Restauracja & Pizzeria PINO

 1. Konkurs "WYGRAJ VOUCHER DO RESTAURACJI" organizowany będzie przez Serwis Społeczności Saskiej Kępy (SSSK) dostępny pod adresem saskakepa.waw.pl od 14 grudnia 2011 r.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przystępującego czytelnika na podanie do publicznej wiadomości jego danych personalnych.
 3. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto jest fanem profilu Saska Kępa z pasją w serwisie facebook.com
 4. W ramach konkursu, w każdy czwartek na fanpage'u serwisu (Saska Kępa z pasją) pojawi się foto-pytanie dotyczące miejsca na Saskiej Kępie. Użytkownik musi dokładnie wskazać miejsce (adres wraz z numerem budynku) pokazany na zdjęciu. Zwycięża osoba, która jako pierwsza poda poprawną odpowiedź.
 5. W każdym tygodniu do wygrania jest voucher o wartości 50 pln do restauracji PINO.
 6. O wygranej i formie odbioru czytelnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem serwisu facebook.
 7. Realizacja vouchera może nastąpić najpóźniej do 30 stycznia 2012 r., po upływie tego terminu ważność nagrody (vouchera) wygasa. Voucher można zrealizować tylko w lokalu.
 8. SSSK zastrzega możliwość odwołania bądź przerwania Konkursu w dowolnym czasie, bez podawania przyczyn. SSSK zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w przeprowadzaniu konkursu, uzależnionych od jego przebiegu. Informacja o odwołaniu Konkursu zostanie podana na stronie internetowej SSSK.
 9. Wykluczony jest udział w konkursie członków redakcji SSSK oraz ich rodzin.
 10. Laureaci konkursu nie mają prawa do ubiegania się o gotówkową wartość nagród określonych w Regulaminie.
 11. Ewentualne roszczenia uczestników Konkursu wygasają w terminie 7 dni po zakończeniu Konkursu.
 12. Lista zwycięzców zostanie umieszczona na stronie internetowej www.saskakepa.waw.pl w każdym tygodniu, po zakończeniu każdej części konkursu.

Dołącz do naszej społeczności

Reklama